Lading og tilkobling

Skru først av toppdekselet for å åpne enheten – forsikre deg alltid om at enheten er tørr før du åpner den. Koble Deeper-ekkoloddet til en USB-strømkilde ved hjelp av den medfølgende kabelen. Bruk en vanlig smarttelefon- eller nettbrettlader til lading, eller koble kabelen til PC-en, strømuttaket i bilen eller USB-utgangen på en annen enhet.

Deeper slår seg automatisk på når du kobler det til en strømkilde. Et oransje lys blinker i intervaller for å vise at enheten lades. Antall blink indikerer batteristatus.

  • Ett blink betyr at ladingen nettopp har startet, og batteriet fortsatt er tomt.
  • To blink betyr 25 % oppladet
  • Tre blink betyr 50 % oppladet
  • Fire blink betyr 75 % oppladet
  • Et grønt lys betyr at batteriet er fulladet.
     

 

  • Et blått lys indikerer at temperaturen er for lav for lading. Litium-ion-batteriet kan ikke lades ved temperaturer under 3 ° C / 37,4 ° F. Ta med Deeper-ekkoloddet inn i romtemperatur og fortsett ladingen.
  • Et rødt lys betyr at det er et problem med ladingen. Hvis det skjer kan du først prøve med en annen lader og kabel. Deretter må du la enheten lades opp over en lengre periode (mer enn en time). Ta kontakt med kundeservice hvis det fortsatt lyser rødt.

Skru på toppdekselet igjen når enheten er ladet, og sørg for at det er lukket skikkelig, slik at ordene "Vann" og "tett" passer perfekt.

ⓘ Legg aldri Deeper i vann når det er tilkoblet ladekabelen. Dette kan skade enheten, og eventuelle skader vil ikke bli dekket av garantien. Sørg alltid for at toppdekselet er ordentlig på, og at vanntett-merkene er perfekt justert før du legger Deeper-ekkoloddet i vann.
ⓘ Vær oppmerksom på at du kun kan koble til ett Deeper-ekkolodd om gangen fra telefonen eller nettbrettet. Og at Deeper-ekkoloddet kun kan kobles til en telefon eller nettbrett av gangen.