Følg disse trinnene for å sette opp for isfiske med Deeper:

  • Sørg for at toppdekselet er skrudd ordentlig på, slik at vanntett-merkene er perfekt justert.
  • Bor ishullet og slipp ned Deeper-ekkoloddet.
  • Aktiver isfiskemodus i Deeper-appen (Innstillinger > Ekkoloddmodus > Isfiskemodus)
  • Sørg for at Deeper-ekkoloddet er midt i ishullet, så ekkoloddavlesningene ikke fanger opp isen.
  • Det er ikke nødvendig å feste Deeper-ekkoloddet til en line, men for enkelhets skyld eller ekstra trygghet kan du sette på en festebolt i det øverste festepunktet, og feste en line til den hvis du vil.
  • Alle ishull du slipper Deeper ned i, blir automatisk markert på kartet.

ⓘ Hold smarttelefonen / nettbrettet i en posisjon der det enkelt kan fange opp signalet fra ekkoloddet når du har sluppet Deeper-ekkoloddet ned i et ishull. Hvis smarttelefonen / nettbrettet ligger i lommen, kan forbindelsen bli ustabil. For nøyaktig registrering av plasseringen til hvert ishull på kartet, må du sørge for at smarttelefonen ligger nær ishullet første gang du slipper ned Deeper-ekkoloddet. Etter dette kan du flytte deg lenger unna.