Co to są mapy offline i jak ich używać?

Mapy offline to mapy, dostępne do pobrania za darmo w aplikacji Fish Deeper, o ile jesteś zalogowany na swoje konto.

Możesz pobrać szeroką gamę map offline dla różnych lokacji, w których łowisz. Zalecamy zrobienie tego przed wyruszeniem w podróż przy użyciu domowego połączenia internetowego, ponieważ będzie to szybsze.

Aby pobrać mapy offline, przejdź do Ustawień, wybierz Mapy offline z menu i pobierz mapy dla wybranej lokacji.

Następnie, za każdym razem, gdy użyjesz funkcji mapowania batymetrycznego, mapa obszaru zostanie załadowana z pamięci telefonu zamiast z Internetu. Więc nie będziesz potrzebować żadnego połączenia internetowego, aby zobaczyć mapę obszaru, o ile masz pobraną mapę offline.

Nie ma potrzeby dostosowywania żadnych ustawień, aby korzystać z pobranej mapy offline. Będzie ładowana z pamięci telefonu automatycznie, gdy używasz trybu łodzi (Deeper 3.0 / PRO / CHIRP) lub trybu GPS na lądzie (tylko PRO + i CHIRP +) lub podczas przeglądania map batymetrycznych za pośrednictwem Historii.