Obliczanie odległości od smartfona do użytecznego miejsca

Możesz obliczyć odległość od swojego smartfona do wybranego miejsca. Może to być pomocne podczas planowania wypraw wędkarskich i nawigacji, a także obliczania odległości rzutowej od siebie do interesującego miejsca na mapie.

Aby to zrobić:

  1. Zaznacz miejsce na mapie;
  2. Gdy na mapie pojawi się znak użytecznego miejsca, kliknij go;
  3. W górnej części ekranu pojawi się okienko. Kliknij okienko, aby uzyskać dostęp do szczegółów miejsca;
  4. Odległość od smartfona do miejsca zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu ekranu.

Uwaga: Obliczanie odległości odbywa się za pomocą GPS w smartfonie. Wszystkie urządzenia GPS mają rozbieżność w obliczaniu pozycji, która zależy od specyfikacji smartfona, a także warunków użycia. Dokładność GPS jest mniejsza, jeśli występują duże chmury lub deszcz. Może być również zablokowany przez przeszkody napowietrzne, takie jak gałęzie i linie energetyczne. Biorąc pod uwagę te czynniki, można spodziewać się rozbieżności w obliczaniu odległości.