Jak zsynchronizować nowe skany?

Wszelkie nowe mapy lub skany, które wykonasz, zostaną automatycznie zsynchronizowane z naszym serwerem w chmurze, ale może to nie nastąpić od razu.

Jeśli sesja ma ikonę chmury z ptaszkiem, oznacza to, że jest już zsynchronizowana. Jeśli ma tylko zarys chmury, nie został jeszcze zsynchronizowany. (patrz zdjęcie ekranu poniżej)

Aby natychmiast przesłać niezsynchronizowane sesje, po prostu kliknij ikonę w prawym górnym rogu ekranu, gdy jesteś w trybie historii (chmura ze strzałką w górę). Upewnij się, że telefon jest podłączony do stabilnej sieci internetowej.