Jak uzyskać dostęp do map batymetrycznych utworzonych za pomocą Deeper?

Mapy batymetryczne mogą być rejestrowane tylko w przypadku korzystania z trybu łodzi lub GPS na lądzie sonaru. Nagrania wykonane w tych trybach sonaru będą zawierały zarówno dane sonaru, jak i dane batymetryczne.

Możesz przeglądać mapy w dowolnym momencie, będąc na jeziorze, w domu, a nawet z domowego komputera.

Przeglądanie map za pomocą funkcji "Historia" w aplikacji:

Po prostu przejdź do "Historii" i kliknij plik, związany ze zeskanowanym jeziorem. Po lewej stronie ekranu zobaczysz mapę batymetryczną, a po prawej dane sonaru.

Nawet jeśli mapowałeś to samo jezioro w różne dni, aplikacja automatycznie połączy wszystkie fragmenty mapy i wyświetli pełną mapę batymetryczną.

Wyświetlanie mapy na jeziorze, które zeskanowałeś wcześniej:

Podczas wędkowania wybierz ten sam tryb sonaru, którego używałeś do mapowania jeziora: Ustawienia -> Tryb sonaru. Następnie wróć do głównego ekranu aplikacji.

Zobaczysz mapę po lewej stronie, a wszystkie fragmenty mapy, jeśli zostały utworzone w różne dni, zostaną automatycznie połączone. GPS w telefonie / tablecie musi być włączony.

Aby aplikacja wyświetlała utworzoną już batymetrię na mapie, musi być ona dostępna w pamięci telefonu. Sesje, które są wyświetlane na SZARO w „Historii” nie będą wyświetlane podczas mapowania, ponieważ są dostępne tylko w Fish Deeper Web i należy je najpierw pobrać.

Przeglądanie map w Fish Deeper Web za pomocą przeglądarki internetowej telefonu lub komputera:

Przede wszystkim musisz upewnić się, że Twoja historia jest zsynchronizowana z naszymi serwerami w chmurze. Następnie zaloguj się do Fish Deeper Web, a zobaczysz tam swoje mapy i skany.

Fish Deeper Web wykorzystuje te same dane konta, które są używane w aplikacji Deeper, więc nie jest wymagana dodatkowa rejestracja.