Základy rybaření se sonarem Deeper z člunu a kajaku

Sonary Deeper PRO, PRO+ a CHIRP+ jsou vhodné pro trolling z vašeho kajaku nebo člunu pomocí uložení s ohebným ramenem Deeper. Tato zařízení můžete také vrhat z vaší lodi, abyste zkoumali obtížně dosažitelná místa, nebo abyste se vyhnuli trollingu nad vašimi cílovými oblastmi. Pro vrhání z vašeho kajaku nebo člunu je vhodný sonar Deeper START.

 

Trolling
Jakmile upevníte váš sonar Deeper PRO, PRO+ nebo CHIRP+ k vašemu kajaku nebo člunu pomocí uložení s ohebným ramenem Deeper, jste připraveni k trollingu. Trolling při vyšších rychlostech (například 3,5 mil/hod/5 km/hod) je vhodný pro získávání celkových údajů o hloubce. Můžete zpomalit na 2 míle/hod/3 km/hod nebo ještě na nižší rychlost pro přesné vyhledávání ryb a podrobné snímání podvodních útvarů.

Mapování
Aplikace Deeper App využívá GPS ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu pro vytváření batymetrických map (podvodního obrysu) při trollingu. Pro tuto funkci zvolte režim člunu (Settings (nastavení) > Sonar > Sonar Mode (režim sonaru) > Boat mode (režim člunu). Zobrazí se vám rozdělený displej ukazující jak vaše mapování, tak hodnoty z vašeho sonaru.
Jestliže používáte sonar Deeper PRO nebo PRO+, doporučuje se používat úzký paprsek (290 kHz), aby se dosáhlo vyšší přesnosti mapování.
Jestliže používáte typ CHIRP+, doporučujeme pro dosažení vyšší přesnosti mapování používat vysoký CHIRP nebo střední CHIRP. 

 

Snímání
Pro snímání můžete pokračovat v režimu člunu (rozdělená obrazovka vám bude ukazovat i snímky, a můžete si nastavit, jak velkou část obrazovky zabere mapa) nebo můžete přepnout do standardního režimu na zobrazení snímání na celé obrazovce. Nezapomeňte na to, že k dispozici jsou 3 barevné palety, ze kterých si můžete zvolit (Settings (nastavení) > Sonar > Screen Color Mode (barevný režim obrazovky)).