Rybaření ze břehu za různých podmínek – mola a doky, rybaření na řekách

Váš sonar Deeper můžete používat pro rybaření ze břehu, mol, doků a mostů (včetně rybaření ve slané vodě) a na řekách. Ale budete muset upravit vaše nastavení a postoj.


Pro vrhání z doků, mol a mostů
Dbejte na to, abyste váš vlasec upevnili ke střednímu bodu upevnění ze 3 bodů upevnění na vašem sonaru Deeper (to neplatí pro typ Deeper START, který má pouze jeden bod upevnění). Použití jednoho z ostatních bodů upevnění bude mít za následek ponoření sonaru ve vodě pod nesprávným úhlem.

Sonary Deeper jsou vhodné pro používání ve slané vodě, takže se pusťte do toho a používejte váš sonar mimo dok za klidných podmínek. Jestliže je moře rozbouřené, může to ovlivnit konektivitu s vaším chytrým telefonem.

Pro vrhání v řekách
Sonary Deeper jsou vhodné pro zkoumání hlubokých vod a útvarů v řekách za předpokladu, že netečou příliš rychle. Použijte stejné body upevnění, které byste použili při rybaření na jezeře (spodní bod upevnění z břehu řeky, prostřední bod upevnění z mostu nebo mola).
Nejúčinnějším způsobem používání vašeho sonaru Deeper při rybaření v řece je zkoumání hluboké vody a útvarů – když proud je rychlý, může být přesné zjišťování ryb obtížné. Používání proudu pro unášení vašeho sonaru Deeper dolů po řece je často účinným způsobem pro prohledávání oblastí vaší řeky. Jestliže používáte sonar Deeper PRO+ nebo CHIRP+ , doporučujeme používání režimu Onshore GPS (ze břehu GPS) (Settings (nastavení) > Sonar > Sonar Mode (režim sonaru) > Onshore GPS), protože to vám umožní mapovat hloubku řeky při unášení vašeho sonaru.
Jestliže používáte sonar Deeper PRO nebo PRO+, doporučuje se používat úzký paprsek (290 kHz), aby se dosáhlo vyšší přesnosti mapování.
Jestliže používáte typ CHIRP+, doporučujeme pro dosažení vyšší přesnosti mapování používat vysoký CHIRP nebo střední CHIRP.