Jak Sonar Deeper používat

Základy pro rybaření ze břehu s vaším sonarem Deeper

Vrhání - Body upevnění: Při rybaření ze břehu dbejte na to, abyste váš vlasec upevnili ke spodnímu bodu upevnění ze 3 bodů upevnění na vašem sonaru Deeper (to neplatí pro typ Deeper START, který má pouze jeden bod upevnění). Použití jednoho z ostatních bodů upevnění bude mít za následek ponoření sonaru ve vodě pod nesprávným úhlem. - Vlasec: Všechny naše sonary jsou testovány pro vrhání vlasce od testovacího monofilu 6 liber/2,7 kg až po testovací opletený vlasec 20 liber/9 kg. Před vrhán...

Rybaření ze břehu za různých podmínek – mola a doky, rybaření na řekách

Váš sonar Deeper můžete používat pro rybaření ze břehu, mol, doků a mostů (včetně rybaření ve slané vodě) a na řekách. Ale budete muset upravit vaše nastavení a postoj. Pro vrhání z doků, mol a mostů Dbejte na to, abyste váš vlasec upevnili ke střednímu bodu upevnění ze 3 bodů upevnění na vašem sonaru Deeper (to neplatí pro typ Deeper START, který má pouze jeden bod upevnění). Použití jednoho z ostatních bodů upevnění bude mít za následek ponoření sonaru ve vodě pod nesprávným úhlem. Sonary...

Základy rybaření se sonarem Deeper z člunu a kajaku

Sonary Deeper PRO, PRO+ a CHIRP+ jsou vhodné pro trolling z vašeho kajaku nebo člunu pomocí uložení s ohebným ramenem Deeper (https://deepersonar.com/cz/cs_cz/produkty/flexible-arm-mount-2.0). Tato zařízení můžete také vrhat z vaší lodi, abyste zkoumali obtížně dosažitelná místa, nebo abyste se vyhnuli trollingu nad vašimi cílovými oblastmi. Pro vrhání z vašeho kajaku nebo člunu je vhodný sonar Deeper START. Trolling Jakmile upevníte váš sonar Deeper PRO, PRO+ nebo CHIRP+ k vašemu kajaku ne...

Základy pro rybolov na dírkách

Sonary Deeper PRO, PRO+ a CHIRP+ jsou vhodné pro rybolov na dírkách – fungují při teplotách až do −20 °C / −4 °F. Sonar Deeper START není pro rybolov na dírkách vhodný – funguje při teplotách do 0 °C / 32 °F. Když používáte váš sonar PRO / PRO+ / CHIRP+ pro rybolov na dírkách, aktivujte režim rybolovu na dírkách (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Ice Fishing (rybolov na dírkách)). Aktivace tohoto nastavení vám poskytuje nejlepší možnosti zobrazení pro rybolov na dírkách a ...

Maximalizace konektivity

Všechna zařízení Deeper vytvářejí svůj vlastní Wi-Fi signál, který se používá pro odesílání dat sonaru do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Internetový signál nebo signál mobilní sítě není vyžadován. Pamatujte na to, že maximálního dosahu připojení 100 m/330 stop u sonarů PRO/PRO+/CHIRP+, 50 m/165 stop u sonaru START, 40 m/130 stop u sonaru Deeper 3.0 lze dosáhnout pouze v dokonalých podmínkách. Schopnost dosažení maximálního dosahu připojení závisí také na vámi používaném chytrém telefonu/...

Připojení a používání GPS

GPS chytrého telefonu/tabletu Aplikace Deeper App používá GPS vašeho chytrého telefonu nebo tabletu pro řadu mapovacích funkcí včetně batymetrického mapování při trollingu, ukládání míst vašich snímků a označování dírek v ledu prostřednictvím GPS: Pro tyto funkce musí být váš chytrý telefon/tablet v dosahu 3 stopy/1 m od vašeho sonaru Deeper. Jestliže zařízení budou od sebe vzdálena více, informace o místě pro hodnoty z vašeho sonaru budou nesprávné. Zabudovaný systém GPS (Deeper PRO+/CHIRP+) ...