Maximalizace konektivity

Všechna zařízení Deeper vytvářejí svůj vlastní Wi-Fi signál, který se používá pro odesílání dat sonaru do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Internetový signál nebo signál mobilní sítě není vyžadován. Pamatujte na to, že maximálního dosahu připojení 100 m/330 stop u sonarů PRO/PRO+/CHIRP+, 50 m/165 stop u sonaru START, 40 m/130 stop u sonaru Deeper 3.0 lze dosáhnout pouze v dokonalých podmínkách. Schopnost dosažení maximálního dosahu připojení závisí také na vámi používaném chytrém telefonu/tabletu – dosažení maximálního rozsahu připojení vám umožní chytré telefony/tablety se silnou přijímací anténou.


Nastavení chytrého telefonu/tabletu
Podrobné vysvětlení, jak připojit váš sonar Deeper, najdete v našem rychlém průvodci. Abyste dosáhli maximálního rozsahu připojení, musíte vypnout mobilní data. Jestliže máte iPhone nebo iPad, musíte také vypnout funkci Wi-Fi Assist. Tato funkce znamená, že váš chytrý telefon se automaticky přepne z Wi-Fi signálu na mobilní data, jestliže dojde k zeslabení Wi-Fi signálu. To znamená, že když vrhnete váš sonar Deeper do větších vzdáleností, váš chytrý telefon bude detekovat, že Wi-Fi signál zeslábl, a přepne na mobilní data s odpojením vašeho sonaru Deeper. Některá zařízení Android mají podobné funkce nazývané Smart Network Switch (chytrý přepínač sítě).

Umístění vašeho chytrého telefonu nebo tabletu 
Váš chytrý telefon/tablet vždy umístěte takovým způsobem, aby umožňoval snadný příjem signálu Wi-Fi z vašeho sonaru Deeper.
Když párujete vaše zařízení na začátku nového rybaření, umístěte váš sonar Deeper do vody do blízkosti vašeho chytrého telefonu (přibližně 6,5 stopy/2 m). Jakmile bude navázáno spojení Wi-Fi, můžete zařízení vrhnout dále.
Vždy se snažte váš chytrý telefon/tablet udržet ve zvýšené poloze vzhledem k vodní hladině – pokuste se dosáhnout výšky 3–5 stop/1–1,5 m nad hladinou vody. Použití uložení chytrého telefonu Deeper pro tyče je dobrým způsobem udržení vašeho chytrého telefonu ve zvýšené poloze, kde jej lze snadno propojit s vaším sonarem Deeper.
Vyvarujte se pokládání vašeho chytrého telefonu na zem nebo jeho ukládání do kapsy, kde neuvidíte na displej. To by mohlo signál Wi-Fi zablokovat a potom byste se museli připojit znovu.
Použití pouzdra/držáku chytrého telefonu, který je spojen s vaším tělem, může potlačit schopnost vašeho chytrého telefonu přijímat Wi-Fi signál a způsobit problémy s připojením. Pokud budete mít při používání pouzdra/držáku tímto způsobem problémy s připojením, vyjměte váš telefon z pouzdra.
Pouzdra na telefon, která jsou vyrobena z kovu nebo uhlíku, mohou zkrátit dosah připojení. Pokud budete mít při používání takového pouzdra problémy s připojením, vyjměte váš telefon z pouzdra.

Zachování správného plavání vašeho zařízení
Wi-Fi signály se nemohou šířit vodou. To znamená, že když vaše zařízení Deeper bude ponořeno pod vodou nebo zavěšeno nad ní, signál se nebude moci dostat do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.
U modelů PRO / PRO+ / CHIRP+ / 3.0 použijte spodní bod připojení pro rybaření z pobřeží/břehu a prostřední bod připojení pro vrhání z mola nebo nábřeží. To zajistí, že váš sonar Deeper bude správně plavat.
Při rybaření z člunu/kajaku pomocí sonaru Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ nebo 3.0 dbejte na to, aby bok člunu neblokoval signál mezi vaším zařízením Deeper a vaším chytrým telefonem. Pamatujte na to, že když váš sonar Deeper upevníte, člun se může naklonit na jednu stranu. Proto dbejte na to, aby byl umístěn správně, když budete uprostřed člunu, a aby nebyl nakloněn. Pro nejpřesnější hodnoty udávané sonarem při rybaření z člunu je doporučená rychlost při trollingu do 2,7 mil/hod/5 km/hod.
Při navíjení vašeho sonaru Deeper dbejte na to, abyste jej prováděli pomalu tak, aby se voda nepřelila přes sonar Deeper a nezablokovala signál.
Při nepříznivém počasí mohou silné vlny vaše zařízení Deeper ponořit a způsobit přerušení signálu Wi-Fi.