Základy pro rybaření ze břehu s vaším sonarem Deeper

Vrhání
- Body upevnění: Při rybaření ze břehu dbejte na to, abyste váš vlasec upevnili ke spodnímu bodu upevnění ze 3 bodů upevnění na vašem sonaru Deeper (to neplatí pro typ Deeper START, který má pouze jeden bod upevnění). Použití jednoho z ostatních bodů upevnění bude mít za následek ponoření sonaru ve vodě pod nesprávným úhlem.

 

- Vlasec: Všechny naše sonary jsou testovány pro vrhání vlasce od testovacího monofilu 6 liber/2,7 kg až po testovací opletený vlasec 20 liber/9 kg. Před vrháním vašeho sonaru Deeper vždy zajistěte, aby byl váš vlasec v dobrém stavu – neroztřepený a neopotřebovaný.
- Pruty: Sonary Deeper jsou vhodné pro vrhání pomocí těžkých a středně těžkých prutů. V případě těžkých prutů můžete váš sonar Deeper vrhat nad hlavou. V případě středních prutů vrhejte váš sonar Deeper pomocí techniky bočního vrhání.

Navíjení
Při navíjení vašeho sonaru Deeper je nejdůležitějším bodem, který je třeba si zapamatovat, jeho navíjení pomalým a rovnoměrným tempem. Zde jsou důvody:
- Navíjení pomalu: Příliš rychlé navíjení může způsobit, že váš sonar Deeper se bude houpat ze strany na stranu. Pokud k tomuto dojde, hodnoty udávané sonarem budou méně spolehlivé. Jestliže je sonar například nakloněn na jednu stranu, signál sonaru bude muset před dopadem na dno urazit delší dráhu. To bude znamenat, že udávaná hloubka bude větší, než skutečně je.
- Navíjení rovnoměrně: Navíjení vašeho zařízení rovnoměrnou, stálou rychlostí je také důležité. Pamatujte na to, že váš sonar nepřetržitě snímá. To znamená, že když vaše zařízení bude stát v klidu, dno na vaší obrazovce se bude zdát být rovné, protože sonar bude pouze opakovaně odesílat stejnou hodnotu hloubky. Jestliže začnete váš sonar navíjet a dno na vašem displeji zůstane rovné, potom budete vědět, že se skutečně jedná o rovné dno. Když se hloubka změní, když například budete navíjet nad sníženým místem, je důležité udržovat rovnoměrnou rychlost. Jestliže vaši rychlost navíjení zpomalíte, svah na vašem displeji se bude zdát být pozvolnější. Když zrychlíte, bude se zdát být příkřejší. Udržováním rovnoměrné rychlosti získáte přesné údaje o tom, jak prudká změna hloubky ve skutečnosti je.