Základy pro rybolov na dírkách

Sonary Deeper PRO, PRO+ a CHIRP+ jsou vhodné pro rybolov na dírkách – fungují při teplotách až do −20 °C / −4 °F. Sonar Deeper START není pro rybolov na dírkách vhodný – funguje při teplotách do 0 °C / 32 °F. Když používáte váš sonar PRO / PRO+ / CHIRP+ pro rybolov na dírkách, aktivujte režim rybolovu na dírkách (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Ice Fishing (rybolov na dírkách)). Aktivace tohoto nastavení vám poskytuje nejlepší možnosti zobrazení pro rybolov na dírkách a automaticky konfiguruje nejlepší nastavení sonaru pro rybolov na dírkách.

Vyvrtání a spuštění
Jakmile si vyvrtáte vaši díru v ledu, můžete jednoduše spustit váš sonar Deeper do vody, abyste mohli spustit snímání. Není nutné k vašemu sonaru Deeper upevňovat vlasec, ačkoliv se můžete rozhodnout takto učinit kvůli snadnému vytažení z otvoru v ledu – v tomto případě pro upevnění vlasce použijte horní upevňovací bod. Jakmile váš sonar Deeper bude ve vodě, automaticky se zapne, potom se synchronizuje s vaším chytrým telefonem a spustí snímání. Pamatujte na to, že za velmi studených podmínek může led na spodní části vašeho sonaru Deeper vytvořit dva elektrické uzly, a to může zabránit zapnutí zařízení. Jednoduše očistěte led z obou uzlů a spusťte sonar Deeper zpět do díry v ledu; tento krok by měl problém vyřešit.

Tloušťka ledu
Sonary Deeper plavou na hladině vody (namísto ponoření jako další značkovací systémy pro rybolov na dírkách). To znamená, že když je led velmi silný, sonar nemusí snímat správně, protože kužel sonaru naráží do stran otvoru v ledu a impulzy sonaru se odrážejí zpět. Aby se v tomto jevu zabránilo, existují dvě věci, které můžete udělat:

 • jestliže led je velmi silný, vyvrtejte v něm větší díry. To omezí možnost, že kužel sonaru bude narážet do stran díry v ledu.
 • zajistěte, aby váš sonar Deeper byl umístěn přímo ve středu díry v ledu.
 • očistěte díru v ledu od ledu a sněhu.
 • jestliže používáte typ CHIRP+, aktivujte dálkový paprsek CHIRP (7°) 

Baterie
Musíte pamatovat na to, že při teplotách pod bodem mrazu bude docházet k rychlejšímu vybíjení baterie jak ve vašem zařízení Deeper, tak ve vašem chytrém telefonu/tabletu. Níže je uvedeno, co můžete udělat, abyste tento problém vyřešili:
Baterie s větší výdrží

 1. Před jakýmkoliv rybolovem zajistěte úplné nabití baterie.
 2. Když váš vyhledávač ryb Deeper nebudete používat, vytáhněte jej z vody a uložte jej tak, aby byl izolován (například do kapsy z neoprenu, která se dodává se sonary Deeper PRO/PRO+/CHIRP+ nebo do vaší vlastní kapsy).
 3. Během vašeho rybolovu mějte po ruce power banku pro nabití vašeho sonaru Deeper. Pamatujte na to, že lithium-iontovou baterii ve vašem sonaru Deeper lze nabíjet pouze za teplot 3 °C/37,4 °F nebo vyšších (když začnete váš sonar Deeper nabíjet, bude modrá LED kontrolka signalizovat, pokud podmínky budou pro nabíjení příliš studené). Mezi dobré možnosti patří nabíjení ve vašem autě nebo ve vyhřátém přístřešku.

Baterie chytrého telefonu


1.       Před vaším rybolovem zajistěte úplné nabití vašeho chytrého telefonu/tabletu.
2.       Používejte zimní pouzdro na chytrý telefon Deeper pro izolaci telefonu během jeho používání, čímž se chrání životnost baterie.
3.       Během vašeho rybolovu mějte po ruce power banku pro nabití vašeho chytrého telefonu.

Najděte si správné místo
Posouzení, zda rybaříte na správném místě, je jasné. Stačí pouze spustit váš sonar Deeper do díry v ledu. Hloubka se bude zobrazovat ve středu kruhového blikajícího displeje a v pravém horním rohu obrazovky. Také si můžete prohlížet vegetaci pomocí tradiční části obrazovky na displeji sonaru, kde se bude zobrazovat zeleně. Tyto informace o vegetaci a hloubce vám mohou pomoci rozhodnout, zda se jedná o dobré místo k chytání ryb.
Účinným řešením je také vyvrtání sítě děr v ledu. Jakmile vyvrtáte vaši síť, můžete spustit váš sonar Deeper do každé díry, abyste mohli sledovat, jak se hloubka mění a najít nejlepší místo.
Konečně, jestliže jste dokázali v létě zmapovat oblast pomocí vašeho člunu/kajaku nebo ze břehu pomocí vašeho sonaru Deeper PRO+ nebo CHIRP+, můžete tuto mapu použít pro návrat na nejlepší místa v období, kdy voda bude zamrzlá.

Označování ryb a sledování vaší návnady
Displej rybolovu na dírkách s aplikací Deeper App vám poskytuje řadu způsobů k vyhledávání ryb, sledování vaší návnady a pozorování, jak ryby reagují na vaše kroky. Na levé straně je tradiční kruhový blikající displej, uprostřed pravé strany je displej sonaru a ještě dále na pravé straně je svislý blikající ukazatel.
- Displej sonaru: Tento displej je stejný, jako standardní displej pro snímání ze břehu. Modrý pás zobrazený v horní části představuje led, oranžový pás ve spodní části představuje dno a jakékoliv předměty zobrazené mezi těmito pásy jsou buď ryby, nebo vaše návnada. Citlivost tohoto displeje můžete seřizovat v menu vlevo a můžete měnit barevnou paletu na denní nebo noční (Settings (nastavení) > Sonar > Screen Color Mode (barevný režim obrazovky)). 

Tradiční kruhový blikající ukazatel: Tento displej je přesně stejný jako tradiční blikající ukazatel pro rybolov na dírkách. Ve středu můžete vidět zobrazenou hloubku a teplotu vody na hladině. Vlastní blikající ukazatel je kolem na straně. Úplně nahoře můžete vidět pás v modré/zelené barvě – toto je led samotný. Potom sledujte displej ve směru vpravo, dokud neuvidíte pás hnědé/oranžové barvy – toto je dno. Cokoliv zobrazené mezi ledem a dnem bude buď vaše návnada, nebo ryby. Ty budou zobrazeny jako pruhy v zelené/žluté barvě.
- Svislý blikající ukazatel: Na pravé straně obrazovky displeje je svislý blikající ukazatel. Zde se zobrazují všechny hodnoty ze sonaru v bílé barvě na černém pozadí. Úplně nahoře můžete vidět skvrnu v bílé barvě, která se lehce pohybuje – toto je led. Potom ve spodní části displeje bude silnější bílý tvar, který se ve spodní části zužuje – toto je dno. Jakákoliv návnada, přípravek nebo ryba se bude zobrazovat mezi těmito dvěma útvary jako pohybující se bílé pruhy. Velikost a tloušťka pruhů vám bude udávat velikost objektu.
- Zoom: Jestliže chcete aktivovat zoom, otevřete menu vlevo. V horní části uvidíte dvě možnosti – Detailed (podrobně) a Zoom. Zvolte zobrazení Zoom. Nyní uvidíte dvě červené čáry zobrazené na svislém blikajícím ukazateli (tyto čáry definují oblast, která se bude zvětšovat pomocí zoomu) a dvě další červené čáry s hodnotami hloubky tam, kde byl dříve displej sonaru (je to místo, kde se zobrazuje zvětšený obraz). Při nastavování zoomu do hloubky, kterou chcete sledovat, postupujte podle následujících kroků:

 1. Nastavte velikost oblasti, kterou chcete zvětšit pomocí zoomu. Za tímto účelem umístěte palec někam na spodní část zobrazení svislého blikajícího ukazatele a váš ukazováček někam do horní části zobrazení svislého blikajícího ukazatele. Aby se zobrazená oblast zvětšila, oddalte váš palec a ukazováček od sebe – uvidíte, že se červené čáry vzdálí od sebe. Jestliže chcete zobrazenou oblast zmenšit, přibližte palec a ukazováček k sobě – uvidíte, že červené čáry se také přiblíží k sobě.
 2. Přesunutí zvětšené oblasti na tu část sloupce vody, kterou chcete sledovat. Za tímto účelem položte svůj prst někam mezi dvě červené čáry na svislém blikajícím ukazateli, potom za udržování prstu přitisknutého posunujte prst nahoru nebo dolů. Uvidíte, že oblast, kterou jste zvětšili, se pohybuje s vaším prstem – hodnoty hloubky vlevo se automaticky změní. Tyto hodnoty můžete sledovat, abyste zajistili, že jste ve správném hloubkovém rozsahu. Jestliže například chcete zvětšit oblast 20 stop/6 m a níže, táhněte oblast dolů tak dlouho, dokud hodnota hloubky horní červené čáry nebude ukazovat 20 stop/6 m.
 3. Podrobné sledování dějů pod vodou. Nyní se jakékoliv objekty, které se zobrazují ve vámi nastavené zvětšené oblasti, zobrazí vlevo od svislého blikajícího ukazatele v detailu. Toto vám umožňuje sledovat přesně jakékoliv cíle – obzvláště v hejnech ryb – a sledovat v reálném čase, jak ryby reagují na vaši návnadu.
   

Mapa a označování dírek v ledu prostřednictvím GPS

Displej rybolovu na dírkách má také funkci mapování (abyste zajistili, že tato funkce bude fungovat, dbejte na to, abyste byli registrovaným uživatelem a měli stažené mapy offline pro váš stát nebo zemi). Na levé straně displeje uvidíte ikonu mapy. Když na ni kliknete, mapa se otevře a zobrazí vaši aktuální polohu. Když spustíte váš sonar Deeper do díry v ledu, toto místo bude na vaší mapě automaticky označeno a uloženo. Když budete používat pro rybolov více děr v ledu, budou také doplněny do vaší mapy. Jestliže kliknete na jedno z těchto míst, automaticky se vám zobrazí hloubka v tomto místě. Po vašem rybolovu můžete přejít do části historie této aplikace a kliknout na váš rybolov. Zde se zobrazí vaše mapa se všemi vašimi dírami v ledu. Potom stačí kliknout na díru v ledu a zobrazí se vám vaše snímky tohoto místa plus teplota vody a datum a čas vašeho snímání.

Pamatujte na to, že aplikace Deeper App využívá pro tuto funkci GPS vašeho chytrého telefonu nebo tabletu (není vyžadováno žádné připojení k internetu). Pro přesné označení místa dbejte na to, aby při prvním spuštění vašeho sonaru Deeper byl váš chytrý telefon do 3 stop/1 m od díry v ledu. 

Rybaření v několika dírách v ledu
Sonary Deeper PRO / PRO+ / CHIRP+ vám se svým bezdrátovým dosahem 330 stop umožňují sledovat vzdálené díry v ledu. To znamená, že můžete chytat ryby v jedné díře v ledu a mít váš sonar Deeper v jiné díře, abyste mohli sledovat dění také v tomto otvoru.


Rušení sonaru z jiných blikajících ukazatelů
Jestliže se v blízkosti vaší díry v ledu používají další blikající ukazatele pro rybolov na dírkách, může docházet k určitému rušení těchto jednotek. To může ovlivňovat přesnost hodnot sonaru, které budete dostávat z vašeho zařízení Deeper. Pokud to bude možné, snažte se zachovat co největší vzdálenost od dalších uživatelů blikajících ukazatelů.