Připojení a používání GPS

GPS chytrého telefonu/tabletu
Aplikace Deeper App používá GPS vašeho chytrého telefonu nebo tabletu pro řadu mapovacích funkcí včetně batymetrického mapování při trollingu, ukládání míst vašich snímků a označování dírek v ledu prostřednictvím GPS: Pro tyto funkce musí být váš chytrý telefon/tablet v dosahu 3 stopy/1 m od vašeho sonaru Deeper. Jestliže zařízení budou od sebe vzdálena více, informace o místě pro hodnoty z vašeho sonaru budou nesprávné.

Zabudovaný systém GPS (Deeper PRO+/CHIRP+) 
Sonary Deeper PRO+/CHIRP+ mají zabudovaný přijímač GPS. To znamená, že tyto modely nemusí být pro vytváření map ve stejném místě jako váš chytrý telefon, takže můžete provádět mapování vrháním sonaru.

 

Když máte zvolen režim GPS na pobřeží, vyhledejte ikonu satelitu v pravém horním rohu mapy. Barva ikony satelitu signalizuje, zda bylo spojení GPS navázáno.
-          Zelená znamená, že bylo určeno místo GPS vašeho sonaru Deeper, a že jste připraveni spustit mapování.
-          Blikající oranžová ikona znamená, že sonar Deeper zpracovává satelitní informace, a že umístění vašeho zařízení je momentálně buď neznámé, nebo není dostatečně přesné pro mapování. 
-          Červená znamená, že žádný signál GPS není k dispozici. To by mohlo být způsobeno tím, že váš sonar Deeper je uvnitř nebo pod střechou člunu, že zařízení je ponořeno, nebo že signál GPS blokuje okolí (například soutěska nebo horská oblast).

Maximalizace konektivity GPS pro režim GPS na břehu
Existují některé kroky, které můžete při používání režimu GPS na pobřeží provést, abyste spojení GPS zlepšili:
- Dejte vašemu sonaru Deeper PRO+/CHIRP+ čas na navázání silného spojení GPS. Přijímač GPS ve vašem sonaru Deeper se musí spojit se satelity obíhajícími kolem země, a toto spojení nemusí být okamžité. Dostupnost těchto satelitů se navíc může v různé dny měnit, což znamená, že navázání silného spojení GPS může být v jeden den rychlejší a v další den pomalejší. Doporučujeme vložit váš sonar Deeper do vody, aktivovat režim GPS na pobřeží a potom před jeho vržením vyčkat 5–10 minut.
- Zkontrolujte, zda symbol satelitu je zelený. Jakmile váš sonar Deeper naváže dobré spojení GPS, ikona satelitu v pravém horním rohu obrazovky mapy změní barvu z červené na zelenou. Po vržení vašeho sonaru Deeper důkladně zkontrolujte, zda ikona satelitu je stále zelená. Jestliže se opět její barva změní na červenou, vyčkejte několik okamžiků na opětovné navázání spojení GPS.
- Zkontrolujte podmínky a okolí. Signály GPS mohou být ovlivněny povětrnostními podmínkami a překážkami. Jestliže existuje velká oblačnost nebo déšť, signál může být slabší. Také může být blokován nadzemními překážkami, jako jsou například větve a elektrická vedení.