Jak zsynchronizować moje dane z Deeper?

Aplikacja Deeper automatycznie zsynchronizuje Twoje dane do Fish Deeper Web, o ile Twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi, który ma połączenie internetowe. Ten proces nie jest natychmiastowy i może zająć do 24 godzin, zanim skany zostaną zsynchronizowane.

Jeśli chcesz natychmiast zsynchronizować swoje skany, przejdź do aplikacji FishDeeper, otwórz Historię i kliknij ikonę chmury w prawym górnym rogu:

To rozpocznie proces synchronizacji.