Основни положения при риболов от брега с Deeper

Мятане във водата

-Точки на закрепване: За риболов от брега трябва да закрепите кордата към най-долната точка от трите точки на закрепване на сонара Deeper (това не се отнася за Deeper START, който има само една точка на закрепване). Използването на някоя от другите точки на закрепване ще доведе до заставане на сонара във водата под неправилен ъгъл.

 

- Корда: Всички наши сонари са тествани за мятане във водата, като са използвани от еднонишкови корди 6lbs/2,7kg до оплетени корди 20lbs/9kg. Винаги проверявайте дали вашата корда е в добро състояние – не е протрита или износена – преди да метнете във водата сонара Deeper.

- Въдици: Сонарите Deeper са подходящи за мятане с въдици за голямо натоварване и с такива за средно натоварване. С въдиците за голямо натоварване можете да заметнете своя сонар Deeper над главата си. С въдиците за средно натоварване трябва да замятате вашия Deeper, като използвате техника за странично замятане.

Прибиране чрез навиване на макарата

Когато прибирате вашия сонар Deeper чрез навиване на макарата, най-важното нещо, което трябва да запомните, е да го прибирате бавно и с постоянна скорост. Ето защо:

- Навивайте макарата бавно: Прекалено бързото навиване може да накара сонара Deeper да се клати наляво-надясно. Ако това се случи, показанията на сонара ще бъдат по-малко достоверни. Например ако сонарът е наклонен на една страна, сонарният сигнал ще трябва да измине по-голямо разстояние, преди да се удари в дъното. Това ще доведе до отчитането на по-голяма дълбочина, отколкото тя всъщност е.

- Навивайте макарата с постоянна скорост: Също така е важно да изтегляте устройството с постоянна скорост. Не забравяйте, че вашият сонар непрекъснато сканира. Това означава, че ако устройството ви стои неподвижно, дъното ще се появи плоско на екрана ви, защото сонарът просто многократно ще изпраща една и съща дълбочина. Ако започнете да навивате макарата за изтегляне на сонара, а дъното ви остане равно на дисплея, трябва да знаете, че дъното наистина е равно. Важно е да поддържате постоянна скорост, тъй като дълбочината се променя, например, ако сонарът преминава над овраг. Ако забавите скоростта на навиване на макарата, наклонът на склоновете ще изглежда по-плавен на дисплея. Ако увеличите скоростта, наклонът ще изглежда по-стръмен. Като поддържате постоянна скорост, ще получите точна индикация за това колко рязко се променя дълбочината.