GPS връзка и използване

GPS на смартфона/таблета

Приложението Deeper App използва GPS-а на вашия смартфон/таблет за различни функции за картографиране, включително батиметрично картографиране, докато извършвате тролинг, съхраняване на местоположението на вашите сканирания и GPS маркиране на дупки в леда. За тези функции вашият смартфон/таблет трябва да бъде не по-далече от 1 м от сонара Deeper. Ако устройствата са далече едно от друго, информацията за мястото, от което са сонарните данни, ще бъде неправилна.

 

Вграден GPS (Deeper PRO+/CHIRP+) 

Сонарът Deeper PRO+/CHIRP+  има вграден GPS приемник. Това означава, че тези модели не е необходимо да са на същото място като смартфона, за да могат да създават карти. Така че можете да създавате карти, като мятате сонарите във водата.

 

Когато сте избрали Onshore GPS mode (Брегови GPS режим), потърсете иконата на сателита в горния десен ъгъл на картата. Цветът на иконата на сателита показва дали е установена GPS връзка:

-          Зеленото означава, че GPS местоположението на сонара Deeper е определено и сте готови да започнете картографиране.
-          Мигащата оранжева икона означава, че сонарът Deeper обработва сателитната информация и в момента местоположението на вашето устройство е неизвестно или недостатъчно точно за картографиране. Ако тя не се промени, изпълнете инструкциите за отстраняване на проблеми.
-          Червеното означава, че няма GPS сигнал. Това може да се дължи на факта, че сонарът Deeper се намира в помещение или под покрива на лодката, защото устройството е потопено или защото околните обекти блокират GPS сигнала (например в дефиле или в планински район). Ако нищо не блокира GPS сигнала, следвайте инструкциите за отстраняване на проблеми.  

Подобряване на GPS връзката за брегови GPS режим

Има няколко стъпки, които можете да изпълните, за да подобрите GPS връзката, когато използвате брегови GPS режим:

-Дайте време на сонара Deeper PRO+/CHIRP+, за да установи стабилна GPS връзка. GPS приемникът в сонара Deeper трябва да се свърже със спътници, обикалящи около Земята, и тази връзка може да не стане мигновено. Освен това, наличието на тези спътници може да варира в различните дни, което означава, че установяването на стабилна GPS връзка може да стане бързо един ден и да бъде бавно на следващия. Препоръчваме ви да поставяте сонара Deeper във водата, като активирате бреговия GPS режим (Onshore GPS mode), след което да изчаквате 5-10 минути, преди да го метнете.

-Проверете дали символът на сателита е зелен. След като сонарът Deeper установи добра GPS връзка, иконата на сателита в горния десен ъгъл на екрана на картата ще промени цвета си от червен на зелен. След мятането на сонара Deeper във водата, проверете дали иконата на сателита е все още зелена. Ако е станала пак червена, изчакайте няколко минути, докато GPS връзката бъде установена отново.

-Проверете условията и околните обекти. GPS сигналите могат да бъдат повлияни от метеорологичните условия и препятствията по пътя им. Сигналът може да е по-слаб, ако има дебели облаци или дъжд. Той може също така да бъде блокиран и от препятствия, като например клони и електропроводи.