Как Да Използваме Сонара Deeper

Основни положения при риболов от брега с Deeper

Мятане във водата -Точки на закрепване: За риболов от брега трябва да закрепите кордата към най-долната точка от трите точки на закрепване на сонара Deeper (това не се отнася за Deeper START, който има само една точка на закрепване). Използването на някоя от другите точки на закрепване ще доведе до заставане на сонара във водата под неправилен ъгъл. - Корда: Всички наши сонари са тествани за мятане във водата, като са използвани от еднонишкови корди 6lbs/2,7kg до оплетени корди 20lbs/9kg....

Риболов от брега при различни условия – вълноломи и кейове, речен риболов

Можете да използвате сонара Deeper за риболов от брега – от вълноломи, кейове и мостове (включително в солена вода), и в реки. Но ще трябва да коригирате настройката и подхода си. За мятане от кейове, вълноломи и мостове Уверете се, че сте закачили кордата към средната от трите точки на закрепване на сонара Deeper (това не се отнася за Deeper START, който има само една точка на закрепване). Използването на някоя от другите точки на закрепване ще доведе до заставане на сонара във водата под неп...

Основни положения при риболов от лодка или каяк с Deeper

Сонарите Deeper PRO, PRO+ и CHIRP+ са подходящи за тролинг от каяк или лодка, като се използва гъвкавото монтажно рамо Deeper. Можете също така да мятате тези устройства във водата от лодката си, за да сканирате труднодостъпните места или за да избегнете тролинг над целевите места. Сонарът Deeper START е подходящи за мятане от каяк или лодка. Тролинг След като сте монтирали сонара Deeper PRO, PRO+ или CHIRP+ към вашия каяк или лодка с помощта на гъвкавото монтажно рамо Deeper (https://deepe...

Основни положения при риболов на лед

Сонарите Deeper PRO, PRO+ и CHIRP+ са подходящи за риболов на лед – те могат да работя при температури до -20°C. Сонарът Deeper START не е проектиран за риболов на лед – той работи при ниски температури до 0°C. Когато използвате сонар PRO / PRO+ / CHIRP+ за риболов на лед, трябва да включите режима за риболов на лед (Settings (Настройки) > Sonar Mode (Режим на сонара)> Ice Fishing (Риболов на лед)). Активирането на тази настройка ви дава най-добрите възможности за показване при риболов на ...

Подобряване на възможностите за свързване

Всички устройства Deeper създават собствен Wi-Fi сигнал, който се използва за изпращане на сонарни данни до смартфон или таблет. Не е необходим сигнал от интернет или клетъчна мрежа. Имайте предвид, че максималният обхват на свързване от 100 м за PRO/PRO+/ CHIRP+, 50 м за START и 40 м за Deeper 3.0 може да се постигне само при идеални условия. Възможността за постигане на максимален обхват на свързване зависи и от смартфона/таблета, който използвате – смартфоните/таблетите с добра приемна антена...

GPS връзка и използване

GPS на смартфона/таблета Приложението Deeper App използва GPS-а на вашия смартфон/таблет за различни функции за картографиране, включително батиметрично картографиране, докато извършвате тролинг, съхраняване на местоположението на вашите сканирания и GPS маркиране на дупки в леда. За тези функции вашият смартфон/таблет трябва да бъде не по-далече от 1 м от сонара Deeper. Ако устройствата са далече едно от друго, информацията за мястото, от което са сонарните данни, ще бъде неправилна. Вград...