Pochopení hlavní obrazovky

Hlavní obrazovka ukazuje data sonaru, která byla předána aplikací Deeper App. Vrchní část obrazovky odpovídá hladině vody nejblíže k vašemu sonaru Deeper. Spodní část obrazovky ukazuje hloubku vody a dno.

Při interpretaci dat sonaru pamatujte na to, že sonar Deeper snímá pouze to, co je pod ním, a že obrazovka se nepřetržitě posouvá. Pravá strana obrazovky ukazuje nejnovější data sonaru s pravým okrajem představujícím okamžité hodnoty. Když budou přijata nová data sonaru, starší data se posunou vlevo a displej se přetočí.

Uprostřed obrazovky ve spodní části bude vždy zobrazen stav vašeho sonaru Deeper:

Nabíjení

Váš sonar je připojen ke zdroji napájení a baterie se nabíjí.

Připojeno a název sonaru
(příklad připojen: Deeper PRO B23A)

Váš sonar Deeper je úspěšně připojen k vašemu mobilnímu zařízení.

Odpojen

Spojení mezi vaším sonarem Deeper a vaším mobilním zařízením bylo přerušeno. Pro další pokyny klikněte zde.

Připojení/opakované připojení

 

Váš sonar se snaží navázat poprvé nebo opakovaně spojení s vaším mobilním zařízením. Vyčkejte několik sekund na opětovné spojení zařízení. Pokud se týká pokynů k tomu, co dělat, když se nespojí, klikněte pro pokyny zde.

Venku z vody

Vaše sonarové zařízení je venku z vody. Jestliže se vám zobrazí toto hlášení, když váš sonar bude ve vodě, očistěte snímače vody (pokyny k tomu, jak to provést, jsou uvedeny zde).

Příliš mělká nebo příliš hluboká voda

Váš sonar nedokáže naměřit přesné hodnoty. Nejběžnější příčinou tohoto stavu je příliš mělká nebo příliš hluboká voda. Sonary Deeper mají pro přesné snímání následující požadavky na hloubku:

Deeper PRO, PRO+
Min. hloubka při úzkém paprsku 2 stopy/0,5 m; min. hloubka při širokém paprsku 4,3 stopy/1,3 m
Max. hloubka (oba paprsky) 260 stop/80 m

Deeper CHIRP+
Min. hloubka:
5,9 palce/0,15 m. Úzký CHIRP
23,6 palce/0,6 m. Střední CHIRP
31,4 palce/0,8 m. Široký CHIRP
Max. hloubka (všechny paprsky):
328 stop/100 metrů 

Deeper START
Min. hloubka 4,3 stopy/1,3 m; max. hloubka 160 stop/50 m

Deeper 3.0
Min. hloubka při úzkém paprsku 2 stopy/0,5 m; min. hloubka při širokém paprsku 4,3 stopy/1,3 m
Max. 130 stop/40 m
Toto hlášení se může zobrazit také, když se sonar nakloní, protože se provádí navíjení nebo trolling, což má za následek to, že nesnímá přímo dolů (podrobné informace zde). Také se zobrazí, zda provádíte snímání v uzavřeném zásobníku vody, jako například ve vanách nebo bazénech.

[Název Deeper] (bez připojení)
například Deeper PRO B23A
 

Váš sonar a mobilní zařízení jsou propojeny, ale sonar momentálně nesnímá, protože je v režimu spánku (úspora baterie). Jestliže chcete začít znovu snímat, deaktivujte režim spánku.