Aplikace Deeper App bude automaticky detekovat, který model je k vašemu chytrému telefonu/tabletu připojen, a bude ukazovat pouze ta nastavení, která jsou pro daný model k dispozici.

Všeobecná nastavení General, která jsou k dispozici pro všechny modely Deeper.

 1. Nastavení Units (jednotky), které vám umožňuje měnit jednotky hloubky a teploty. Můžete volit z metrických (m,°C), britských (ft,°F) a sáhových (ftm,°F) jednotek.
 2. Brightness (jas) mění jas displeje vašeho mobilu nebo tabletu.
 3. Funkce Offline Maps (mapy offline), která je způsobem pro stahování map pro používání offline. Mapy se třídí podle regionu a země. Jakmile stáhnete mapu ze seznamu, budete k ní moci kdykoliv získat přístup, i když nebudete mít internetové připojení.
 4. Accounts (účty), které vám umožňují spravovat nastavení vašich osobních účtů. Můžete se přihlašovat k nebo odhlašovat z vašich účtů Facebook nebo Google+. Pamatujte na to, že odhlášení z vašeho účtu vymaže jakákoliv data, která nebudou synchronizována.
 5. Run Simulations (spuštění simulací), které aktivuje nebo deaktivuje demonstrační režim aplikace. Toto nastavení zobrazuje informace sonaru na hlavní obrazovce, když zařízení Deeper nebude připojeno k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu.

ⓘ Nastavení Language (jazyk, pouze pro iOS) vám umožňuje manuálně zvolit jazyk vaší aplikace ze všech dostupných možností. Zařízení Android budou automaticky používat jazyk vašeho telefonu.

Nastavení sonaru: 

 1. Možnost Manage Deepers (spravovat jednotky Deeper) vám umožňuje zvolit, které zařízení Deeper chcete připojit, když používáte více než jedno, nebo když ve vaší blízkosti je více zařízení Deeper než jedno.
 2. Režim sonaru umožňuje volit mezi různými režimy rybolovu: Ze břehu, Loď, Rybolov na dírkách, Zavážecí loďky, Zobrazit pouze sken, Pouze sken (bez GPS). Toto nastavení není u typu Deeper START k dispozici.
 3. Možnost frequency (frekvence) vám umožňuje volit mezi dvěma provozními frekvencemi. Různé frekvence nabízejí různé úrovně snímání detailů a šířku paprsku sonaru (paprsky se širokým nebo úzkým úhlem). Toto nastavení není u typu Deeper START k dispozici.
 4. Možnost Screen Color Mode (barevný režim obrazovky) umožňuje zvolit nejvhodnější paletu barev pro zobrazování dat sonaru v závislosti na prostředí, podmínkách a čase, kdy chytáte. Kromě palety barev Classic (klasická) jsou k dispozici ještě další dvě možnosti – Day (den) a Night (noc), které umožňují optimální nastavení pro čtení dat sonaru za jasného slunečného počasí (režim Day) nebo za podmínek s omezenou viditelností (režim Night). Toto nastavení není u typu Deeper START k dispozici
 5. Když zapnete svislý ukazatel, můžete sledovat intenzitu sonarových dat přijímaných vaším sonarem Deeper. Můžete jej zapnout a vypnout. Toto nastavení není u typu Deeper START k dispozici.
 6. Funkci Night Fishing (noční rybolov) zapněte, když chytáte v noci nebo je málo světla. U typu sonaru Deeper START ji lze aktivovat okamžitě, zatímco u modelů Deeper PRO, PRO+, CHIRP+  a 3.0 musíte nahradit standardní kryt krytem Deeper pro noční rybolov. Režim Night Fishing (noční rybolov) aktivuje blikající světlo, které lze vidět jen přes průsvitný kryt.
 7. Funkce Depth Alarm (hloubkový alarm) zapíná a vypíná zvuková upozornění, jež se aktivují při zjištění hloubky dna sonarem Deeper, která jsou v zadaném rozsahu hloubky.
 8. Funkce Fish Alarm (upozornění na ryby) zapne zvuková upozornění, která se spustí, když váš sonar Deeper najde rybu.
 9. Funkce Fish Depth (hloubka výskytu ryb) zapne či vypne hodnoty hloubky, které se zobrazují nad ikonami ryb. Můžete zvolit vzdálenost od hladiny nebo vzdálenost ode dna.

Manual obsahuje návody pro modely 3.0, PRO, PRO+ a CHIRP+  kontakty na oddělení podpory zákazníků.
App zobrazuje, která verze aplikace je v současné době nainstalována. Dbejte na to, abyste měli nejnovější verzi aplikace, aby byl zaručen špičkový výkon.