Synchronizace dat

Všechny snímky, které pořídíte pomocí vašeho sonaru Deeper, je možné zálohovat na našem zabezpečeném cloudovém serveru. Toto může být užitečné pro:

  • Přístup ke všem vašim datům na zařízení Android nebo iOS prostřednictvím aplikace Deeper App pomocí vašeho jedinečného přihlášení Deeper.
  • Prohlížení vašich snímků i vašich map na jakémkoliv počítači prostřednictvím aplikace Lakebook.
  • Uvolnění prostoru na vašem chytrém telefonu bez ztráty vašich snímků – vaše data můžete uložit pouze v cloudu Deeper.
  • Získání všech vašich stávajících snímků na novém zařízení, když si například koupíte nový telefon.

Jakékoliv nové mapy nebo snímky, které pořídíte, budou synchronizovány s naším cloudovým serverem automaticky, ale k tomuto nemusí dojít okamžitě.
Jestliže relace má ikonu cloudu se zaškrtnutím, potom je již provedena synchronizace. Pokud má pouze obrys cloudu (obláčku), synchronizace dosud nebyla provedena.

Jestliže chcete okamžitě uložit jakékoliv nesynchronizované relace, stačí pouze kliknout na ikonu v pravém horním rohu obrazovky (obláček se šipkou nahoru), když budete v režimu historie. Zajistěte, aby při synchronizaci byl váš telefon připojen ke stabilní internetové síti.
Nesynchronizovaná data budou přístupná pouze na vašem telefonu, a nikoliv na žádných jiných zařízeních ani v aplikaci Lakebook.
Když jsou vaše data synchronizována, máte nyní více flexibility, pokud se týká toho, jak je uložit. Máte 2 hlavní možnosti, jak uchovávat vaše data:
Synchronizována - tento typ dat je uložen jak ve vašem telefonu, tak na našem cloudovém serveru. Lze k nim získat přístup prostřednictvím vašeho telefonu a jakéhokoliv dalšího zařízení používajícího aplikaci Deeper App. Mapy a snímky lze prohlížet také v aplikaci Lakebook. Synchronizovaná data jsou přístupná na jakémkoliv zařízení, a mapy a snímky lze prohlížet v aplikaci Lakebook.
Dálková – tento typ dat je uložen pouze na našem cloudovém serveru. Nelze k nim získat přístup okamžitě prostřednictvím aplikace Deeper App – jestliže je chcete prohlížet na vašem telefonu nebo na jakémkoliv dalším zařízení Android nebo iOS, budete si je muset nejdříve stáhnout z cloudu prostřednictvím aplikace Deeper App. Mapy a snímky uložené jako dálková data lze stále prohlížet na webovém portálu Lakebook.
Vaše snímky se budou standardně ukládat jako synchronizovaná data. Jestliže chcete relaci převést na dálková data, což znamená, že na vašem telefonu nezaberou žádný prostor, potom zvolte ikonu vymazání a možnost „Only delete from app“ (vymazat pouze z aplikace). Ikona vymazání se zobrazí, když přidržíte prst na snímku (nebo jej posunete vlevo, jestliže používáte zařízení Apple). Snímky uložené jako synchronizovaná data se zobrazí v aplikaci jako normální, zatímco dálková data se budou stále zobrazovat, ale pouze jako šedý obrys.