Prodloužení životnosti výrobku

  • Dbejte na to, aby vaše aplikace Deeper App byla vždy aktuální. Jestliže si nejste jisti, zda máte nainstalovanou poslední verzi, navštivte obchod Google Play Store nebo App Store a zkontrolujte, zda není k dispozici nová verze aplikace Deeper App.
  • Když budete mít nejnovější aplikaci, když se připojíte k vašemu sonaru Deeper, automaticky provede aktualizaci firmwaru ve vašem sonaru Deeper. Váš sonar Deeper musí mít pro aktualizace firmwaru svou baterii nabitou na více než 50 %.
  • Všechny sonary Deeper jsou napájeny li-polymerní baterií, a pravidelné nabíjení těchto baterií prodlouží jejich životnost. Doporučujeme nabíjet vaše sonary PRO, PRO+, CHIRP+ a START alespoň vždy jednou za 6 měsíců. Sonar Deeper 3.0 se musí nabíjet vždy po 2 měsících, a to i tehdy, když jej nepoužíváte.
  • Vaše zařízení ukládejte v čistém prostředí bez přítomnosti vlhkosti. Ideální teplota je 16–22 °C (62–72 °F), a neponechávejte váš sonar Deeper po delší dobu na velmi teplém nebo velmi studeném místě.
  • Vrchní kryt na sonaru Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ a 3.0 by měl vždy být těsně přišroubovaný (značky vodotěsnosti musí souhlasit).
  • Chraňte těleso vašeho sonaru Deeper před fyzickým poškozením – dbejte na to, aby nenarážel do země nebo skal atd. Silné fyzické nárazy mohou sonar neopravitelným způsobem poškodit.

Čištění

  • Čistěte váš sonar Deeper čistým hadříkem.
  • Jestliže váš sonar Deeper bude nadměrně znečištěn, očistěte jej hadříkem navlhčeným vodou nebo mírným čisticím roztokem.
  • Pro čištění vašeho sonaru Deeper nepoužívejte žádný typ abrazivních podušek ani prášek pro drhnutí ani žádné rozpouštědlo jako například alkohol nebo benzen, protože to by mohlo poškodit jeho povrch.
  • Čištění snímačů vody (dva kovové body na sonaru Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ a 3.0) lze provádět jejich hrubým odrhnutím houbou. V případě potřeby lze použít čisticí přípravek na elektronické kontakty.