Czy są jakieś ograniczenia dotyczące ilości danych historii, które mogę zapisać lub zsynchronizować?

Aplikacja Fish Deeper nie ma ograniczeń co do rozmiaru plików historii i nie ma ograniczeń co do ilości danych, które możesz zsynchronizować lub przesłać do Fish Deeper Web.

Nie ma również ograniczeń co do liczby plików, które można zapisać w Fish Deeper Web, ale mogą istnieć ograniczenia dotyczące liczby plików zapisanych w pamięci wewnętrznej telefonu. Zależy to od ilości pamięci wewnętrznej (ROM) w telefonie.