Párování s mobilním zařízením

Když sonar Deeper bude ve vodě nebo připojen ke zdroji napájení, automaticky se zapne. Když bude venku z vody nebo se nebude nabíjet, automaticky se vypne, aby se šetřila životnost baterie.
Abyste mohli sonar Deeper používat, musíte si z App Store nebo Google Play stáhnout aplikaci. Když aplikaci spustíte poprvé, zobrazí se vám registrační obrazovka. Všechny funkce, které aplikace může nabídnout, dostanou pouze registrovaní uživatelé.

Párování s mobilním zařízením Android:

 • Zkontrolujte, zda váš sonar Deeper je zapnutý (buď připojen ke zdroji napájení, nebo ve vodě).
 • Otevřete položku Settings (nastavení) ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu a zapněte Wi-Fi.
 • Najděte váš sonar Deeper v seznamu Wi-Fi zařízení a klikněte na něj, aby se provedlo spárování.
 • Když budete požádáni o heslo, zadejte 12345678
 • Vypněte funkci Smart Network Switch (chytrý přepínač sítě) (pokud je na vašem zařízení k dispozici).

Váš sonar Deeper je nyní propojen s vaším mobilním zařízením – možná uvidíte zobrazení, že internet není k dispozici nebo něco podobného. Nedělejte si starosti, toto je normální. Jednoduše to znamená, že Wi-Fi připojení vašeho zařízení se nyní používá pro váš sonar Deeper a ne pro internet.

Párování vašeho sonaru Deeper se zařízením iPhone nebo iPad
Jestliže používáte iPhone nebo iPad, postupujte podle následujících kroků:

 • Zkontrolujte, zda váš sonar Deeper je zapnutý (buď připojen ke zdroji napájení, nebo ve vodě).
 • Otevřete položku Settings (nastavení) na vašem mobilním zařízení, potom otevřete Mobile Data (mobilní data) a zkontrolujte, zda funkce Wi-Fi Assist je vypnutá. Toto je důležité, protože když tato funkce bude aktivní, spojení s vaším sonarem Deeper může být nestabilní.
 • Potom ve vašem mobilním zařízení otevřete položku Settings (nastavení), potom Wi-Fi a zapněte jej.
 • Vyhledejte váš sonar Deeper v seznamu dostupných sítí Wi-Fi a klikněte na něj, aby došlo ke spárování.
 • Když budete požádáni o heslo, zadejte 12345678
  Váš sonar Deeper je nyní propojen s vaším zařízením iPhone nebo iPad – možná uvidíte zobrazení, že internet není k dispozici nebo něco podobného. Nedělejte si starosti, toto je normální. Jednoduše to znamená, že Wi-Fi připojení vašeho zařízení se nyní používá pro váš sonar Deeper a ne pro internet.

Váš sonar si můžete vyzkoušet doma, ale pravděpodobně neuvidíte ryby přesně.

Jestliže vložíte váš sonar Deeper do nádrže s rybami, hrnce, kýblu, vany nebo podobného zásobníku doma, budete moci zařízení zapnout a spárovat jej s vaším mobilním zařízením. Avšak zařízení s největší pravděpodobností nedokáže snímat správně – pravděpodobně uvidíte prázdnou obrazovku a stavové hlášení: Too shallow or too deep (příliš mělká nebo příliš hluboká voda).

Jestliže váš sonar Deeper je nastaven na úzký paprsek (7°), možná dokonce na obrazovce uvidíte „zdánlivé“ ryby a další podivné hodnoty.
Toto je normální, sonar Deeper je určen ke snímání v širokých otevřených vodách, jako jsou řeky, jezera a moře. V malých, mělkých a uzavřených vodách se sonar snaží snímat, ale přijímá příliš mnoho zpětných odrazů sonaru ode dna a stěn vaší nádrže a nedokáže poskytovat přesné hodnoty. Přečtěte si více o tom, jak sonary fungují