Stručný návod k sonaru CHIRP+2/PRO+2

Nabíjení a připojení

Nejprve odšroubujte vrchní kryt, abyste mohli zařízení otevřít – před otevřením vždy dbejte na to, aby zařízení bylo suché. Nyní připojte váš sonar Deeper k napájecímu zdroji s výstupem USB pomocí kabelu, který je součástí dodávky. Pro nabíjení používejte standardní nabíječku pro chytrý telefon nebo tablet, nebo připojte kabel k vašemu osobnímu počítači, napájecí zásuvce vašeho auta nebo výstupu USB jiného zařízení. Když váš sonar Deeper připojíte ke zdroji napájení, automaticky se zapne. V i...

Párování s mobilním zařízením

Když sonar Deeper bude ve vodě nebo připojen ke zdroji napájení, automaticky se zapne. Když bude venku z vody nebo se nebude nabíjet, automaticky se vypne, aby se šetřila životnost baterie. Abyste mohli sonar Deeper používat, musíte si z App Store nebo Google Play stáhnout aplikaci. Když aplikaci spustíte poprvé, zobrazí se vám registrační obrazovka. Všechny funkce, které aplikace může nabídnout, dostanou pouze registrovaní uživatelé. Párování s mobilním zařízením Android: - Zkontrolujt...

Upevnění pro rybolov ze břehu

Pro nastavení pro rybolov ze břehu pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků: - Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými. Jestliže chcete přišroubovat vrchní kryt, otáčejte jím vlevo, dokud nedojde k jeho zapuštění, potom jím otočte vpravo, aby byl těsně přišroubován. - Vezměte upevňovací šroub a bezpečně jej přivažte k vašemu vlasci. - Nyní upevňovací šroub pevně zašroubujte do správného bodu u...

Vrhání a snímání

Vrhněte váš sonar Deeper na místo, které chcete snímat (do vzdálenosti 100 m/330 stop) a naviňte jej zpět. Při pomalém navíjení zpět se na vašem chytrém telefonu nebo tabletu budou zobrazovat podvodní snímky. ⓘ Když budete váš sonar Deeper vrhat a navíjet, udržujte váš chytrý telefon/tablet v poloze, ve které bude moci snadno přijímat signál z vašeho sonaru. Jestliže budete mít chytrý telefon/tablet na zemi nebo v kapse, spojení může být nestabilní. Doporučujeme používat upevnění chytrého te...

Upevnění pro rybolov z kajaku, plovoucího kola nebo člunu

Pro nastavení pro rybolov ze člunu pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků: - Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými. - Vezměte vaše ohebné rameno Deeper nebo ohebné rameno 2.0 a umístěte na něj bezpečnostní pás. - Připevněte váš sonar Deeper k držáku s flexibilním ramenem: - Jestliže používáte ohebné rameno Deeper, přišroubujte váš sonar Deeper k držáku ohebného ramena pomocí horního b...

Trolling a snímání

Jakmile bude váš sonar Deeper nainstalován na vaší lodi, začněte pohyb vodou, aby bylo možné provádět snímání nebo vytváření podvodních topografických map. Použijte režim ze člunu v aplikaci Deeper App (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Boat Mode (režim ze člunu)) pro zobrazení dělené obrazovky vašeho snímání a mapování. Doporučujeme limit rychlosti člunu do 5 km/hod (2,7 uzlu). ⓘ Když budete s vaším sonarem Deeper provádět trolling, udržujte váš chytrý telefon/tablet v p...

Rybolov na dírkách

Pro nastavení pro rybolov na dírkách pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků: - Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými. - Vyvrtejte díru v ledu a spusťte do ní sonar Deeper. - V aplikaci Deeper App aktivujte režim rybolovu na dírkách Ice Fishing Mode (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Ice Fishing Mode) - Dbejte na to, aby váš sonar Deeper byl uprostřed díry v ledu ta...