Nabíjení a připojení

Nejprve odšroubujte vrchní kryt, abyste mohli zařízení otevřít – před otevřením vždy dbejte na to, aby zařízení bylo suché. Nyní připojte váš sonar Deeper k napájecímu zdroji s výstupem USB pomocí kabelu, který je součástí dodávky. Pro nabíjení používejte standardní nabíječku pro chytrý telefon nebo tablet, nebo připojte kabel k vašemu osobnímu počítači, napájecí zásuvce vašeho auta nebo výstupu USB jiného zařízení.

Když váš sonar Deeper připojíte ke zdroji napájení, automaticky se zapne. V intervalech bude blikat oranžová kontrolka, čímž signalizuje, že zařízení se nabíjí. Stav baterie udává počet bliknutí.

  • Jedno bliknutí znamená, že nabíjení právě začalo, a že baterie je stále ještě vybitá.
  • Dvě bliknutí znamenají nabití na 25 %.
  • Tři bliknutí znamenají nabití na 50 %
  • Čtyři bliknutí znamenají nabití na 75 %
  • Zelená kontrolka znamená, že baterie je plně nabitá.

 

  • Modrá kontrolka signalizuje, že teplota je na nabíjení příliš nízká. Lithium-iontovou baterii nelze nabíjet za teplot nižších než 3 °C / 37,4 °F. Přemístěte váš sonar Deeper do prostředí s pokojovou teplotou a spusťte nabíjení.
  • Červená kontrolka znamená, že při nabíjení došlo k problému. V tomto případě nejprve vyzkoušejte jinou nabíječku a kabel. Dále ponechejte zařízení nabíjet se po delší dobu (déle než 1 hodinu). Jestliže kontrolka bude stále červená, obraťte se na oddělení podpory.

Jakmile bude vaše zařízení nabité, přišroubujte vrchní kryt zpět a zajistěte, aby byl těsně uzavřen tak aby slova „Water“ a „Proof“ (vodotěsnost) byla dokonale vyrovnána.

ⓘ Jestliže je váš sonar Deeper připojen ke kabelu nabíječky, nikdy jej nevkládejte do vody. To by mohlo zařízení poškodit a záruka se nebude na jakékoliv takové poškození vztahovat. Vždy před vložením vašeho sonaru Deeper do vody dbejte na to, aby vrchní kryt byl pevně uzavřen, a aby značky vodotěsnosti byly dokonale vyrovnány.
ⓘ Pamatujte na to, že se z vašeho telefonu nebo tabletu můžete vždy připojit pouze k jednomu sonaru Deeper. A jeden sonar Deeper může být vždy připojen pouze k jednomu telefonu nebo tabletu.