Upevnění pro rybolov ze břehu

Pro nastavení pro rybolov ze břehu pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků:

  • Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými. Jestliže chcete přišroubovat vrchní kryt, otáčejte jím vlevo, dokud nedojde k jeho zapuštění, potom jím otočte vpravo, aby byl těsně přišroubován.
  • Vezměte upevňovací šroub a bezpečně jej přivažte k vašemu vlasci.
  • Nyní upevňovací šroub pevně zašroubujte do správného bodu upevnění. Jestliže rybaříte z mola nebo nábřeží, použijte prostřední bod upevnění. Jestliže chytáte ryby ze břehu, použijte spodní bod upevnění.

ⓘ Použijte pouze 1 upevňovací šroub – druhý šroub, který se dodává v krabici, je rezervní. Dbejte na to, abyste použili správný bod upevnění. Použití chybného bodu upevnění způsobí, že zařízení se ve vodě nakloní, což bude mít nepříznivý dopad na konektivitu a přesnost hodnot udávaných sonarem.

Před tím, než váš sonar Deeper vrhnete, je velmi důležité zajistit, aby byl správně upevněn k vašemu vlasci a prutu. Vždy, když váš sonar Deeper budete upevňovat, dávejte pozor, abyste jej upevnili správně a zkontrolujte tyto body:

  1. Prochází váš vlasec správně přes vrchní konec (poslední a nejmenší očko na vašem prutu)? Jestliže zde vlasec tvoří smyčku nebo uzel, může se při vržení přetrhnout, a vy můžete váš sonar ztratit.
  2. Používáte vlasec dobré kvality, který není opotřebovaný ani roztřepený?
  3. Je vlasec pevně přivázán k upevňovacímu šroubu na vašem sonaru Deeper? Toto je důležité, protože pokud váš sonar nebude bezpečně přivázán, může dojít k jeho ztrátě.