Vrhání a snímání

Vrhněte váš sonar Deeper na místo, které chcete snímat (do vzdálenosti 100 m/330 stop) a naviňte jej zpět. Při pomalém navíjení zpět se na vašem chytrém telefonu nebo tabletu budou zobrazovat podvodní snímky.

 

ⓘ Když budete váš sonar Deeper vrhat a navíjet, udržujte váš chytrý telefon/tablet v poloze, ve které bude moci snadno přijímat signál z vašeho sonaru. Jestliže budete mít chytrý telefon/tablet na zemi nebo v kapse, spojení může být nestabilní. Doporučujeme používat upevnění chytrého telefonu Deeper pro pruty.

Pomocí modelu Deeper můžete po vržení také vytvářet podvodní topografii. Postupujte podle následujících kroků:+

  • Zvolte režim Onshore GPS mode (rybolov ze břehu pomocí GPS) (setting (nastavení) > sonar mode (režim sonaru) > Onshore GPS).
  • Vrhněte na krátkou vzdálenost a vyčkejte, dokud se ikona satelitu nezmění z blikající oranžové (vyhledávání) na zelenou (spojení GPS navázáno).
  • Když je tato ikona zelená, vrhněte na místo, které chcete mapovat, a proveďte navinutí. Mapa v aplikaci Deeper App se vyplní barevně kódovanými daty hloubky.

ⓘ Pamatujte na to, že zachycení vaší polohy může systému GPS určitou dobu trvat, obzvláště tehdy, když jste vaše zařízení po určitou dobu nepoužívali. Při provádění série vrhů je možné, že ikona satelitu se mezi jednotlivými vrhy změní ze zelené zpět na blikající oranžovou. Vyčkejte, dokud se ikona nezmění opět na zelenou. Červená ikona satelitu znamená, že je signál GPS nedostupný. To může být způsobeno povětrnostními podmínkami, okolní krajinou, konfigurací samotných satelitů nebo tím, že signálu z vašeho sonaru Deeper brání nějaká překážka.