Upevnění pro rybolov z kajaku, plovoucího kola nebo člunu

Pro nastavení pro rybolov ze člunu pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků:

 • Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými.
 • Vezměte vaše ohebné rameno Deeper nebo ohebné rameno 2.0 a umístěte na něj bezpečnostní pás.
 • Připevněte váš sonar Deeper k držáku s flexibilním ramenem:
  • Jestliže používáte ohebné rameno Deeper, přišroubujte váš sonar Deeper k držáku ohebného ramena pomocí horního bodu upevnění. Potom upevněte ohebné rameno k vaší lodi pomocí krabího upínače – aby byla zajištěna optimální bezpečnost, proveďte upnutí ke kruhovému předmětu.
  • Jestliže používáte ohebné rameno Deeper 2.0, nejprve umístěte plastový upínač ohebného ramena do spodního bodu upevnění vašeho sonaru Deeper, potom pevně dotáhněte šroub v prostředním bodě upevnění. Potom upevněte G-svorku k libovolné části vašeho plavidla o maximální tloušťce 70 mm/2,7“.
    

 • Zajistěte bezpečnostní pás k vaší lodi.
 • Nastavte flexibilní sloupek tak, aby byl sonar Deeper do poloviny ponořený ve vodě.

ⓘ Při používání ohebného ramena nebo ohebného ramena 2.0 vždy upevněte bezpečnostní pás. Neponořujte váš sonar Deeper úplně – nebude moci vysílat signály Wi-Fi zpět do vašeho telefonu.