Pro nastavení pro rybolov na dírkách pomocí vašeho sonaru Deeper postupujte podle následujících kroků:

  • Zkontrolujte, zda vrchní kryt je těsně přišroubován se značkami Water Proof (vodotěsnost) dokonale vyrovnanými.
  • Vyvrtejte díru v ledu a spusťte do ní sonar Deeper.
  • V aplikaci Deeper App aktivujte režim rybolovu na dírkách Ice Fishing Mode (Settings (nastavení) > Sonar Mode (režim sonaru) > Ice Fishing Mode)
  • Dbejte na to, aby váš sonar Deeper byl uprostřed díry v ledu tak, aby se odesílané hodnoty sonaru nezachycovaly o led.
  • Není třeba váš sonar Deeper upevňovat k vlasci, ale kvůli pohodlí nebo klidu mysli navíc můžete přidat upevňovací šroub k hornímu bodu upevnění a přivázat k němu vlasec, pokud budete chtít.
  • Každá díra v ledu, do které spustíte sonar Deeper, se automaticky označí na mapě.

ⓘ Když spustíte sonar Deeper do díry v ledu, udržujte chytrý telefon/tablet v poloze, ve které bude moci snadno přijímat signál ze sonaru. Jestliže budete mít chytrý telefon/tablet v kapse, spojení může být nestabilní. Aby umístění každé díry v ledu bylo na vaší mapě zaznamenáno přesně, dbejte na to, aby váš chytrý telefon byl při spouštění vašeho sonaru Deeper v blízkosti díry v ledu. Potom se budete moci vzdálit.