Użyteczne Miejsca (miejsca i połowy)

Mark Places and Catches

Istnieją 2 sposoby oznaczania miejsc i połowów za pomocą aplikacji:

 1. Podczas skanowania lub na ekranie głównym aplikacji. Aby oznaczyć miejsce lub połów, kliknij ikonę plusa w lewym dolnym rogu mapy i wybierz rodzaj interesującego miejsca, które chcesz oznaczyć – miejsce, albo połów. Następnie nawiguj palcem po mapie, aby wybrać miejsce, na którym chcesz oznaczyć interesujący punkt.
 2. Podczas przeglądania Historii. Przejdź do ekranu Historia aplikacji i wybierz dowolną sesję wykonaną w trybie Łodzi lub Brzegu. Po lewej stronie ekranu pojawi się mapa. Kliknij ikonę plusa w dolnym rogu mapy, aby oznaczyć interesujące miejsce.

Zmień szczegóły Miejsc i Połowów

Po zapisaniu miejsca lub połowu na mapie możesz zmieniać jego szczegóły, dodając notatki, zdjęcia, wybierając technikę łowienia lub przynętę, której użyto do połowu ryby.

Aby zmienić szczegóły, przejdź do wcześniej zapisanego miejsca lub znacznika połowu i kliknij jego ikonę. W górnym rogu mapy pojawi się wyskakujące okienko – kliknij je, aby uzyskać dostęp do szczegółów interesującego miejsca.

Następnie kliknij Edytuj, aby edytować szczegóły miejsca lub połowu. Można edytować następujące szczegóły:

 • Uwagi
 • Zdjęcia
 • Czas i data
 • Rodzaj miejsca
 • Rodzaj ryby
 • Długość i waga ryby
 • Używana przynęta
 • Technika łowienia

Warstwy mapy

Warstwy mapy umożliwiają dostosowanie ilości informacji wyświetlanych na mapie. Możesz włączyć wyświetlanie tylko określonych użytecznych miejsc lub wyłączyć wyświetlanie danych batymetrycznych na mapie.
 

Obliczanie odległości od smartfona do oznaczonego miejsca

Możesz obliczyć odległość od swojego smartfona do wybranego miejsca. Może to być pomocne podczas planowania wypraw wędkarskich i nawigacji, a także obliczania odległości zarzucania od siebie do interesującego miejsca na mapie.

Aby to zrobić:

 1. Zaznacz miejsce na mapie;
 2. Gdy na mapie pojawi się oznaczone miejsce, kliknij je;
 3. W górnym rogu ekranu pojawi się wyskakujące okienko. Kliknij go, aby uzyskać dostęp do szczegółów miejsca;
 4. Odległość od smartfona do Miejsca zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu.

Ważne: Obliczanie odległości odbywa się za pomocą GPS w smartfonie. Wszystkie urządzenia GPS mają rozbieżność w obliczaniu pozycji, która zależy od specyfikacji smartfona oraz warunków użytkowania. Dokładność GPS jest słabsza w przypadku silnych chmur lub deszczu. Sygnał może być również blokowany przez przeszkody nad głową, takie jak gałęzie i linie energetyczne. Biorąc pod uwagę te czynniki, można spodziewać się rozbieżności w obliczeniach odległości.