Kako biste se pripremili za ribolov na ledu s uređajem Deeper, slijedite ove korake:

  • Uvjerite se da je gornji poklopac dobro zavrnut i da su oznake vodootpornosti savršeno poravnate.
  • Izbušite rupu u ledu i spustite svoj sonar Deeper.
  • Omogućite način ribolova na ledu u aplikaciji Deeper (Postavke > Način sonara > Ribolov na ledu)
  • Pobrinite se da sonar Deeper bude u sredini rupe u ledu tako da očitavanja ne hvataju led.
  • Nema potrebe da svoj sonar Deeper pričvrstite na strunu, ali za dodatnu sigurnost i praktičnost možete dodati vijak za pričvršćivanje na gornju točku pričvršćivanja i strunu privezati za njega.
  • Svaka rupa u ledu u koju spustite Deeper automatski će se označiti na vašoj karti.

ⓘ Kada sonar Deeper spustite u rupu na ledu, pametni telefon ili tablet držite na položaju s kojeg može lako uhvatiti signal s vašeg sonara. Ako je pametni telefon/tablet u vašem džepu, veza može biti nestabilna. Za točno snimanje lokacije svake rupe u ledu na karti, pobrinite se da kada prvi put spustite sonar Deeper pametni telefon bude blizu rupe u ledu. Nakon toga se možete udaljiti.