Panulanje i skeniranje

Kada je sonar Deeper montiran na plovilo, počnite se kretati po vodi da biste skrenirali ili stvarali podvodne topografske karte. Koristite način rada Ribolov s broda u aplikaciji Deeper (Postavke > Način sonara > Ribolov s broda) za prikaz podijeljenog zaslona svog skeniranja i mapiranja. Preporučujemo da ograničenje brzine broda bude 5 km/h (2,7 čvorova).

ⓘ Kada panulate sa svojim sonarom Deeper, pametni telefon ili tablet držite na položaju s kojeg može lako uhvatiti signal s vašeg sonara. Ako je pametni telefon ili tablet na podu broda ili u vašem džepu, veza može biti nestabilna.