Kratki Priručnik za CHIRP+2/PRO+2

Punjenje i povezivanje

Prvo odvrnite gornji poklopac kako biste otvorili uređaj – prije otvaranja se uvijek uvjerite da je uređaj suh. Nakon toga svoj sonar Deeper povežite na USB izvor napajanja pomoću pripadajućeg kabela. Za punjenje koristite standardni punjač za pametni telefon ili tablet ili kabel povežite na svoje osobno računalo, izvor napajanja u automobilu ili USB priključak nekog drugog uređaja. Kada Deeper povežete na izvor napajanja, automatski se uključuje. Narančasto svjetlo trepće u intervalima kako ...

Uparivanje s mobilnim uređajem

Sonar Deeper automatski se uključuje kada je u vodi ili kada je priključen na izvor napajanja. Kada je izvan vode ili se ne puni, automatski se gasi kako bi štedio bateriju. Za korištenje sonara Deeper potrebna vam je aplikacija Deeper koju možete preuzeti iz Trgovine Google Play ili App Store. Kada prvi put pokrenete aplikaciju, vidjet ćete zaslon za registraciju. Samo će registriranim korisnicima biti dostupne sve značajke koje aplikacija nudi. Uparivanje s mobilnim uređajem Android: ...

Pričvršćivanje za ribolov s obale

Kako biste se pripremili za ribolov s obale s uređajem Deeper, slijedite ove korake: - Uvjerite se da je gornji poklopac dobro zavrnut i da su oznake vodootpornosti savršeno poravnate. Kako biste zavrnuli gornji poklopac, okrećite ga u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok se ne umoči, tada ga okrećite u smjeru kazaljke na satu dok ne bude čvrsto pričvršćen. - Uzmite vijak za pričvršćivanje i privežite ga čvrsto za ribolovnu strunu. - Vijak za pričvršćivanje zavrnite u odgov...

Zabacivanje i skeniranje

Zabacite Deeper na mjesto koje želite skenirati (na udaljenost do 100 m) i rolom povlačite natrag. Kako lagano povlačite natrag, na pametnom telefonu ili tabletu vidjet ćete podvodne skenove. ⓘ Kada zabacite i povlačite svoj sonar Deeper, pametni telefon ili tablet držite na položaju s kojeg može lako uhvatiti signal s vašeg sonara. Ako je pametni telefon ili tablet na tlu ili u vašem džepu, veza može biti nestabilna. Preporučujemo korištenje Deeper držača pametnog telefona (https://deeperso...

Pričvršćivanje za ribolov na kajaku, čamčiću za ribolov ili brodu

Za pripremu za ribolov s broda s uređajem Deeper, slijedite ove korake: - Uvjerite se da je gornji poklopac dobro zavrnut i da su oznake vodootpornosti savršeno poravnate. - Uzmite Deeper fleksibilni nosač ili fleksibilni nosač 2.0 i na njega stavite sigurnosni remen. - Montirajte sonar Deeper na fleksibilni nosač: - Ako koristite Deeper fleksibilni nosač, zavrnite sonar na nosač pomoću gornje točke pričvršćivanja. Tada pričvrstite fleksibilni nosač na plovilo pomoću stege – za opt...

Panulanje i skeniranje

Kada je sonar Deeper montiran na plovilo, počnite se kretati po vodi da biste skrenirali ili stvarali podvodne topografske karte. Koristite način rada Ribolov s broda u aplikaciji Deeper (Postavke > Način sonara > Ribolov s broda) za prikaz podijeljenog zaslona svog skeniranja i mapiranja. Preporučujemo da ograničenje brzine broda bude 5 km/h (2,7 čvorova). ⓘ Kada panulate sa svojim sonarom Deeper, pametni telefon ili tablet držite na položaju s kojeg može lako uhvatiti signal s vašeg son...

Ribolov na ledu

Kako biste se pripremili za ribolov na ledu s uređajem Deeper, slijedite ove korake: - Uvjerite se da je gornji poklopac dobro zavrnut i da su oznake vodootpornosti savršeno poravnate. - Izbušite rupu u ledu i spustite svoj sonar Deeper. - Omogućite način ribolova na ledu u aplikaciji Deeper (Postavke > Način sonara > Ribolov na ledu) - Pobrinite se da sonar Deeper bude u sredini rupe u ledu tako da očitavanja ne hvataju led. - Nema potrebe da svoj sonar Deeper pričvrstite na ...