Zabacivanje i skeniranje

Zabacite Deeper na mjesto koje želite skenirati (na udaljenost do 100 m) i rolom povlačite natrag. Kako lagano povlačite natrag, na pametnom telefonu ili tabletu vidjet ćete podvodne skenove.

 

ⓘ Kada zabacite i povlačite svoj sonar Deeper, pametni telefon ili tablet držite na položaju s kojeg može lako uhvatiti signal s vašeg sonara. Ako je pametni telefon ili tablet na tlu ili u vašem džepu, veza može biti nestabilna. Preporučujemo korištenje Deeper držača pametnog telefona za štapove.

 Uz Deeper možete izrađivati i podvodne topografske karte dok zabacujete. Slijedite ove korake:

  • Odaberite način rada GPS s obale (postavka > način sonara > GPS s obale).
  • Zabacite na kratku udaljenost i pričekajte da se ikona satelita od trepćuće narančaste (traženje) postane zelena (GPS veza je uspostavljena).
  • Kada je ikona zelena, zabacite na mjesto koje želite mapirati i povlačite rolom natrag. Karta na aplikaciji Deeper ispunit će se bojom kodiranim podacima o dubini.

ⓘ Imajte na umu da je GPS-u potrebno malo vremena da uhvati vaš položaj, posebno ako uređaj niste koristili neko vrijeme. Kada zabacujete više puta, moguće je da će se ikona satelita između zabacivanja promijeniti iz zelene na trepćuću narančastu. Pričekajte da ikona ponovo postane zelena. Crvena ikona satelita znači da signal GPS-a nije dostupan. To može biti uzrokovano vremenskim uvjetima, okruženjem, konfiguracijom samih satelita ili nečim što ometa signal sonara Deeper.