GPS-verbinding en gebruik

GPS van uw smartphone/tablet
De Deeper App gebruikt de GPS van uw smartphone of tablet voor verschillende functies bij het in kaart brengen van water, waaronder het maken van bathymetrische kaarten tijdens het slepen, het opslaan van de locaties van uw scans en het markeren van ijsgaten. Voor deze functies dient uw smartphone of tablet zich niet verder dan 3 ft/1 m van uw Deeper Sonar te bevinden. Als de apparaten ver van elkaar verwijderd zijn, zal de locatie-informatie voor uw sonargegevens onjuist zijn

Ingebouwde GPS (Deeper PRO+/CHIRP+) 
De Deeper PRO+/CHIRP+ heeft een ingebouwde GPS-ontvanger. Daarom hoeven deze modellen zich niet in de buurt van uw smartphone te bevinden om kaarten te maken en kunt u de sonar daarvoor dus ook uitwerpen.

 

Nadat u de Onshore GPS-modus gekozen hebt, ziet u een satellietpictogram in de rechterbovenhoek van de kaart. De kleur van dit pictogram geeft aan of er verbinding gemaakt is met het GPS-netwerk:

  • Groen betekent dat de locatie van uw Deeper vastgesteld is via het GPS-netwerk en u gereed bent om het water in kaart te brengen.
  • Een knipperend oranje pictogram betekent dat uw Deeper nog verbinding aan het maken is met satellieten en uw locatie op dit moment nog niet bekend is of niet exact genoeg is om kaarten te maken. 
  • Rood betekent dat er geen GPS-signaal beschikbaar is. Dit kan komen doordat uw Deeper zich binnen een gebouw bevindt, onder het dak van een boot, onderwater, of omdat de omgeving het GPS-signaal blokkeert (bijvoorbeeld in een vallei of een bergachtig gebied). 

De GPS-verbinding voor Onshore GPS-modus maximaliseren
Er zijn een paar stappen die u kunt volgen om de verbinding met de GPS te verbeteren tijdens het gebruik van de Onshore GPS-modus:
- Geef uw Deeper PRO+/CHIRP+ de tijd om een sterke GPS-verbinding te maken. De GPS-ontvanger in uw Deeper moet verbinding maken met satellieten die rond de aarde draaien, dit kan even duren. Bovendien varieert de beschikbaarheid van deze satellieten dagelijks, waardoor het verkrijgen van een sterke GPS-verbinding de ene dag sneller gaat dan de andere. We raden u aan uw Deeper in het water te leggen, de Onshore GPS-modus aan te zetten en daarna 5 - 10 min. te wachten voordat u uitwerpt.
- Controleer of het satellietpictogram groen is. Als uw Deeper eenmaal een goede GPS-verbinding heeft, verandert de kleur van het satellietpictogram in de rechterbovenhoek van rood naar groen. Controleer na het uitwerpen van uw Deeper of het pictogram nog steeds groen is. Als het pictogram weer rood is, wacht dan even op de GPS om weer verbinding te maken.
- Controleer de omstandigheden en omgeving. GPS-signalen kunnen worden beïnvloed door de weersomstandigheden en obstakels. Het signaal kan zwakker zijn tijdens zware bewolking of regen. Ook overhangende obstakels zoals takken en elektriciteitskabels kunnen het signaal blokkeren.