Niedokładne odczyty sonaru

Zazwyczaj nieprawidłowe odczyty (głębokość, ryba, temperatura) są spowodowane warunkami użytkowania lub niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Nieprawidłowe odczyty mogą przejawiać się jako:

  • Nieprawidłowe pomiary głębokości;
  • Hałas sonaru - bałagan małych kropek lub linii na ekranie sonaru;
  • Nieprawidłowa ilość wykrywanych ryb (jeśli ikony ryb są włączone);
  • Komunikat „Za płytko lub za głęboko”, mimo że głębokość jest wystarczająca do skanowania.

Takie problemy mogą pojawić się, gdy stożek ultradźwięków Deepera nie jest skierowany na dno jeziora, a zamiast tego skanuje jezioro w dal. Na przykład tuż po tym, jak Deeper uderzy w wodę po rzuceniu, lub gdy występują silne fale. Aplikacja Deeper wyświetli prawidłową głębokość, gdy tylko jednostka ustabilizuje się w wodzie, w wyniku czego stożek sonaru będzie skierowany bezpośrednio w dół.

Zarzucając sonar wędką, upewnij się, że używasz odpowiedniej pozycji mocowania, aby zapewnić stabilność urządzenia podczas jego zwinięcia. Kiedy łowisz z doku lub mostu, przykręć śrubę mocującą do środkowego otworu. Użyj dolnego, jeśli łowisz z brzegu. Ważne jest, aby Deeper nie przechylał się podczas trollowania. Kiedy się przechyla, skanuje powierzchnię wody, a nie dno, powodując problemy z łącznością i odczytami. Nawijaj urządzenie w wolnym i stałym tempie.

Jeśli masz Deeper zamontowany do łodzi, ważne jest, aby sprawdzić położenie urządzenia i upewnić się, że nie znajduje się zbyt blisko krawędzi łodzi. Jeśli jest umieszczony zbyt blisko, ultradźwięki emitowane przez Deeper będą odbijać się od granicy, powodując pojawienie się nieprawidłowych odczytów. Samo dno urządzenia powinno wskazywać na dno jeziora/rzeki. Aby uzyskać najlepszą jakość odczytów sonaru, zaleca się użycie Flexible Arm Mount.

Czułość w wodach bogatych w glony lub mętnych

Dostosowanie ustawienia czułości (modele PRO/CHIRP) może pomóc w zmniejszeniu bałaganu sonaru i szumów, powodowanych przez mętną wodę i glony. Powoli zmniejszaj czułość, aż na ekranie nie będzie bałaganu i małych kropek.

Komunikat o błędzie zbyt płytko lub zbyt głęboko

Jeśli ciągle widzisz komunikat „za płytko lub za głęboko”, sprawdź, czy głębokość jest wystarczająca do pracy urządzenia. Modele Deeper 3.0 / PRO / PRO+ wymagają co najmniej 0,5 m głębokości do działania w przypadku korzystania z szerokiej wiązki i co najmniej 1,3 m w przypadku korzystania z wąskiej wiązki.

Deeper Start wymaga co najmniej 0,5 m do działania.

Deeper CHIRP+ wymaga do działania głębokości 0,15 m, jeśli używasz wiązki High CHIRP.

Ponadto zaktualizuj aplikację Deeper do najnowszej wersji.