Problemy z GPS i batymetrią

GPS jest niezbędnym elementem tworzenia dokładnych map batymetrycznych. Warunki mogą mieć wpływ na dokładność GPS i jakość odbioru.

Pochmurna pogoda może wpływać na siłę sygnału, podczas gdy gałęzie, słupy i inne przeszkody, takie jak linie elektryczne, mogą również wpływać na łączność, podobnie jak dostępność satelitów.

Te czynniki mogą powodować następujące problemy:

 • Twój Deeper nie łączy się z satelitami – ikona satelity miga na czerwono lub pomarańczowo
 • Twoje mapowanie batymetryczne wydaje się być narysowane na lądzie, a nie na wodzie
 • Batymetria nie jest rysowana na mapie, gdy włączony jest tryb Łodzi lub tryb GPS Z Brzegu

 

Problemy Batymetrii/GPS w trybie Łodzi

Gdy tryb łodzi jest włączony, aplikacja Deeper wykorzystuje GPS smartfona do mapowania. Wewnętrzny GPS Deepera nie jest używany. Podczas procesu mapowania w trybie łodzi mogą wystąpić następujące problemy:

Batymetria nie jest rysowana – połączenie GPS smartfona nie jest wystarczająco dokładne, aby uzyskać wystarczającą precyzje danych. Zobaczysz dane sonaru pojawiające się po prawej stronie ekranu, ale batymetria nie będzie rysowana po lewej stronie ekranu (na mapie).

Batymetria rysowana jest na lądzie zamiast na wodzie – może to być spowodowane 3 czynnikami:

 1. GPS Twojego smartfona uzyskuje nieprawidłowe współrzędne. Generalnie jest to spowodowane złymi warunkami pogodowymi lub przeszkodami nad głową, ale jeśli problem stale występuje w wielu lokalizacjach w różne dni – może to również oznaczać, że GPS smartfona po prostu nie jest wystarczająco wydajny, aby uzyskać precyzyjne połączenie.
 2. Błąd algorytmu wizualizacji batymetrii. Kiedy batymetria jest tworzona w trybie łodzi, specjalne algorytmy pomagają rozszerzyć zakres batymetrii, tak aby wypełniła brakujące luki, które nie zostały fizycznie zeskanowane przez echosondę. Pomaga to szybciej stworzyć pełną mapę jeziora, a także poprawia efekt końcowy. Jednak takie algorytmy mogą popełnić błąd i spowodować pojawienie się batymetrii na lądzie. Możesz wyłączyć te algorytmy podczas przeglądania map w internetowej wersji Fish Deeper, wybierając Szczegółowa batymetria w opcjach wyświetlania Batymetrii:
 3. Same mapy nie są w 100% dokładne. Chociaż aplikacja Deeper uzyskuje prawidłowe współrzędne do mapowania, mapa lokalizacji (mapa podstawowa) może nie być całkowicie dokładna. Dostawcy map stale aktualizują swoje mapy, aby były bardziej dokładne, a za każdym razem, gdy mapy są aktualizowane – FishDeeper również automatycznie aktualizuje swoje mapy.

 

Problemy batymetrii/GPS w trybie GPS z Brzegu

Gdy włączony jest tryb GPS z Brzegu, aplikacja Deeper korzysta z wbudowanego GPS w wypadkach modeli Deeper PRO+ lub CHIRP+. Podczas procesu mapowania w trybie GPS na lądzie mogą wystąpić następujące problemy:

Batymetria nie jest rysowana. Status satelity to  „Szukam GPS” lub „Nie znaleziono GPS”, a Deeper nie może nawiązać połączenia GPS. Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Umieść Deeper w wodzie blisko brzegu (do 5-10 metrów).
 2. Połącz się z Deeper przez Wi-Fi, a następnie uruchom aplikację FishDeeper.
 3. Po podłączeniu włącz tryb GPS na lądzie.
 4. Odczekaj do 5-10 minut (nie zwijaj urządzenia, po prostu pozwól mu unosić się w wodzie). Uwaga: jeśli nie korzystałeś z trybu GPS na lądzie przez dłuższy czas (2 miesiące lub dłużej), nawiązanie początkowego połączenia z satelitami może potrwać dłużej.
 5. Gdy stan GPS zmieni się na „Znaleziono GPS”, możesz rozpocząć używanie urządzenia i mapowanie.

Jeśli status GPS pozostaje „Szukam GPS” lub „Nie znaleziono GPS” przez dłużej niż 30 minut, skontaktuj się z Pomocą Deeper pod adresem support@deeper.eu

Batymetria rysowana jest na lądzie zamiast na wodzie. Powodem tego jest to, że GPS twojego Deepera ma niepoprawne współrzędne. Zwykle jest to spowodowane złymi warunkami pogodowymi lub przeszkodami z góry, ale jeśli problem utrzymuje się stale w wielu lokalizacjach w różne dni – skontaktuj się z Pomocą Deeper pod adresem support@deeper.eu

Uwaga: same mapy nie są w 100% dokładne. Podczas gdy Deeper uzyskuje poprawne współrzędne do mapowania, mapa lokalizacji (mapa podstawowa) może nie być całkowicie dokładna i powodować wyświetlanie batymetrii na lądzie. Dostawcy map stale aktualizują swoje mapy, aby były bardziej dokładne, a za każdym razem, gdy mapy są aktualizowane – FishDeeper również automatycznie aktualizuje swoje mapy.