Mocowanie echosondy w przypadku łowienia z brzegu

Aby przygotować echosondę Deeper do wędkowania z brzegu, należy wykonać następujące czynności:

  • Sprawdź, czy górna osłona jest szczelnie zamocowana, tj. czy słowa „Water” i „Proof” są ustawione dokładnie naprzeciw siebie. W celu zamocowania górnej osłony najpierw obróć ją w lewo tak, aby opadła, a następnie w prawo — do momentu poprawnego dokręcenia.
  • Przywiąż pewnie śrubę mocującą do żyłki.
  • Teraz wkręć śrubę mocującą we właściwy punkt mocowania. W przypadku łowienia z pomostu lub przystani użyj środkowego punktu mocowania. Jeśli zamierzasz łowić z brzegu, użyj punktu dolnego.

ⓘ Należy używać tylko jednej śruby mocującej. Druga to śruba zapasowa. Ponadto trzeba zawsze sprawdzić, czy został wybrany właściwy punkt mocowania. W razie użycia niewłaściwego punktu mocowania urządzenie będzie przechylone na wodzie, co negatywnie wpłynie na jakość połączenia i na dokładność odczytów.


Przed zarzuceniem echosondy Deeper należy bezwzględnie sprawdzić, czy jest właściwie zamocowana do żyłki i wędki. Echosondę Deeper trzeba zawsze zamocować zgodnie z następującą listą kontrolną:

  1. Czy żyłka przebiega poprawnie przez ostatni (najmniejszy) pierścień prowadzący na wędce? Żyłka zapętlona lub zaplątana w tym obszarze może się zerwać przy zarzucaniu, co grozi utratą echosondy.
  2. Czy żyłka jest odpowiedniej jakości i nie jest zużyta ani postrzępiona?
  3. Czy jest pewnie przywiązana do śruby mocującej wkręconej w echosondę Deeper? To ważne, ponieważ niewłaściwie zamocowana echosonda może się odczepić po zarzuceniu i odpłynąć.