Ładowanie i podłączanie

Odkręć górną osłonę, żeby otworzyć urządzenie — pamiętając, że musi być suche. Następnie podłącz urządzenie Deeper do źródła zasilania USB za pomocą przewodu wchodzącego w skład zestawu. Użyj standardowej ładowarki do smartfona lub tabletu albo podłącz przewód do złącza USB w samochodzie, komputerze lub innym urządzeniu.

Kiedy echosonda Deeper CHIRP+ zostanie podłączona do zasilania, automatycznie się włączy. Ładowanie akumulatora jest sygnalizowane błyskaniem wskaźnika świetlnego na pomarańczowo. Liczba błysków informuje o stanie ładowanego akumulatora.

  • Jeden błysk oznacza, że ładowanie dopiero się rozpoczęło i akumulator jest wciąż pusty.
  • Dwa błyski oznaczają, że akumulator jest naładowany w 25%.
  • Trzy błyski oznaczają, że akumulator jest naładowany w 50%.
  • Cztery błyski oznaczają, że akumulator jest naładowany w 75%.
  • Zielony kolor wskaźnika informuje, że akumulator jest w pełni naładowany.

·       Niebieski kolor wskaźnika oznacza, że zbyt niska temperatura uniemożliwia ładowanie. Akumulatora litowo-jonowego nie można ładować w temperaturze poniżej 3°C. W takich warunkach urządzenie Deeper należy przenieść do pomieszczenia i tam wznowić ładowanie.
·       Czerwony kolor wskaźnika oznacza problem z ładowaniem. W takiej sytuacji należy użyć innej ładowarki i innego przewodu. Należy też zostawić urządzenie podłączone do ładowarki na dłuższy czas (powyżej 1 godziny). Jeśli wskaźnik nadal będzie świecić na czerwono, trzeba się będzie skontaktować z działem pomocy technicznej.

Po naładowaniu akumulatora przykręć z powrotem górną osłonę i upewnij się, że jest szczelnie zamknięta, tj. że słowa „Water” i „Proof” są ustawione dokładnie naprzeciw siebie.

ⓘ Urządzenia Deeper nie wolno umieszczać w wodzie, kiedy jest do niego podłączony przewód ładowania. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia — nieobjęte gwarancją. Należy pamiętać, aby zawsze sprawdzić, czy górna osłona jest poprawnie przykręcona i czy słowa „Water” i „Proof” leżą dokładnie w jednej linii.
ⓘ Smartfona/tabletu nie można połączyć jednocześnie z więcej niż jedną echosondą Deeper. Analogicznie nie da się połączyć jednej echosondy Deeper jednocześnie z więcej niż jednym smartfonem/tabletem.