Mocowanie echosondy w przypadku łowienia z łodzi, kajaka lub pontonu

Aby przygotować echosondę Deeper do łowienia z łodzi, należy wykonać następujące czynności:

  • Sprawdź, czy górna osłona jest szczelnie zamocowana, tj. czy słowa „Water” i „Proof” są ustawione dokładnie naprzeciw siebie.
  • Nałóż pasek bezpieczeństwa na uchwyt elastyczny Deeper Flexible Arm lub Flexible Arm 2.0.
  • Zamontuj echosondę Deeper w uchwycie Flexible Arm.
    • Jeśli posiadasz uchwyt Deeper Flexible Arm, przykręć do niego echosondę Deeper, używając górnego punktu mocowania. Następnie zamocuj uchwyt Flexible Arm na łodzi za pomocą zacisku — najlepiej na owalnym elemencie.
    • Jeżeli posiadasz uchwyt Deeper Flexible Arm 2.0, najpierw umieść jego plastikowy element w dolnym punkcie mocowania echosondy Deeper, a potem pewnie wkręć śrubę w środkowy punkt mocowania. Następnie zamocuj uchwyt typu G na dowolnym elemencie łodzi o grubości 70 mm lub mniejszej.

  • Przywiąż pasek bezpieczeństwa do łodzi.
  • Dostosuj położenie elastycznego elementu tak, aby echosonda Deeper była częściowo zanurzona w wodzie.

ⓘ Wraz z uchwytami Flexible Arm i Flexible Arm 2.0 należy zawsze używać paska bezpieczeństwa. Nie wolno całkowicie zanurzać echosondy Deeper, ponieważ uniemożliwi to wysyłanie sygnału Wi-Fi do smartfona.