GPS veza i korištenje

GPS pametnog telefona/tableta

Aplikacija Deeper GPS vašeg pametnog telefona ili tableta koristi za različite funkcije mapiranja, poput batimetričkog mapiranja kod panulanja, spremanja lokacije vaših skenova, i označavanje rupa u ledu GPS-om. Za te funkcije pametni telefon ili tablet trebaju biti na udaljenosti unutar jednog metra od sonara Deeper. Ako su uređaji previše udaljeni, informacije o lokaciji za očitavanja sonara neće biti točne.

 

Ugrađeni GPS (Deeper PRO+/CHIRP+) 

Deeper PRO+/CHIRP+  imaju ugrađeni GPS prijamnik. To znači da ti modeli ne trebaju biti na istoj lokaciji kao vaš pametni telefon da biste kreirali mape i da možete mapirati tako da ih zabacite.

 

Kada izaberete način rada GPS s obale, potražite ikonu satelita u desnom gornjem kutu karte. Boja ikone satelita naznačuje da je uspostavljena GPS veza:

-          Zelena boja znači da je vaša Deeper GPS lokacija fiksirana i spremni ste da započnete s mapiranjem.

-          Narančasto trepćuće svjetlo znači da Deeper obrađuje informacije satelita i trenutno je lokacija vašeg uređaja ili nepoznata ili nedovoljno precizna za mapiranje. 

-          Crveno svjetlo znači da nema dostupnog GPS signala. To bi moglo značiti da je Deeper negdje u zatvorenom prostoru ili ispod krova broda, da je potopljen ili okruženje blokira GPS signal (primjerice u klancu ili planinskom području). 

Maksimiziranje GPS povezivosti na način rada GPS a obale

Koraci za poboljšanje GPS veze koje možete slijediti kod načina rada GPS s obale:

–Uređaju Deeper PRO+ ili CHIRP+ dajte vremena da uspostavi GPS vezu. GPS prijamnik u uređaju Deeper mora se povezati sa satelitima koji kruže oko Zemlje i ta veza možda neće biti trenutna. Nadalje, dostupnost tih satelita svaki je dan drugačija, što znači da uspostavljanje jake GPS veze jedan dan može biti brzo a drugi dan sporo. Preporučujemo da svoj uređaj Deeper stavite u vodu, omogućite način rada GPS s obale i pričekate 5 do 10 minuta prije nego zabacite.

–Provjerite je li simbol satelita zelene boje. Kada Deeper uspostavi dobru GPS vezu, ikona satelita u desnom gornjem kutu zaslona karte promijenit će se iz crvene u zelenu. Nakon što Deeper zabacite, ponovno provjerite je li ikona satelita još uvijek zelena. Ako se promijenila natrag na crveno, pričekajte par trenutaka da se GPS veza ponovno uspostavi.

–Provjerite uvjete i okruženje. Na GPS signale utječu vremenski uvjeti i prepreke. Signal može biti slabiji u slučaju teške naoblake ili kiše. Također, mogu ga blokirati prepreke poput grana ili strujnih vodova.