Maksimiziranje povezivosti

Svi Deeper uređaji stvaraju svoj vlastiti Wi-Fi signal koji se koristi za slanje podataka sa sonara na vaš pametni telefon ili tablet. Nije potreban internet ili signal mobilne mreže. Imajte na umu da se domet veze od 100 m za PRO/PRO+/CHIRP+, 50 m za START, 40 m za Deeper 3.0 može postići samo u idealnim uvjetima. Maksimalan domet veze također ovisi o pametnom telefonu ili tabletu kojim se koristite, oni s jačom antenom omogućit će vam da postignete maksimalan domet veze.

Postavke pametnog telefona ili tableta

Detaljno objašnjenje o tome kako povezati svoj uređaj Deeper pronaći ćete u našem Kratkom priručniku. Kako biste postigli maksimalan domet veze morate isključiti mobilne podatke. Ako upotrebljavate iPhone ili iPad, trebate isključiti i funkciju Wi-Fi Assist. Ta funkcija znači da će se vaš pametni telefon s bežičnog signala automatski prebaciti na mobilne podatke ako bežični signal oslabi. Tako da ako sonar Deeper zabacite na veću udaljenost, pametni telefon prepoznaje da je bežični signal oslabio i prebacuje se na mobilne podatke i time isključuje Deeper. Neki uređaji Androida imaju slične funkcije zvane pametno prebacivanje mreže.

Pozicioniranje pametnog telefona ili tableta 

Pametni telefon ili tablet uvijek smjestite tako da lako primaju Wi-Fi signal sa sonara Deeper.

Kada uređaje uparujete na početku nove sesije, Deeper smjestite u vodu blizu svog pametnog telefona (oko 2 m). Kada je Wi-Fi veza uspostavljena, uređaj možete zabaciti malo dalje.

Pokušajte pametni telefon ili tablet uvijek držati na povišenoj poziciji u odnosu na površinu vode – 1 do 1,5 m iznad površine vode. Korištenje Deeper držača pametnog telefona za štapove dobar je način za držanje telefona na visokoj poziciji s koje se lako može povezati s uređajem Deeper.

Izbjegavajte odlaganje pametnog telefona ili tableta na tlo ili u džep kad ne gledate u zaslon. To bi moglo blokirati Wi-Fi signal pa ćete se morati ponovo povezivati.

Upotrebljavanje futrole ili držača za pametni telefon koji su pričvršćeni na vaše tijelo može umanjiti mogućnost hvatanja Wi-Fi signala i uzrokovati probleme s vezom. Ako imate problema s vezom za vrijeme upotrebe futrole ili držača na ovaj način, izvadite telefon iz futrole.

Futrole za telefone izrađene od metala ili ugljičnih vlakana mogu smanjiti domet veze. Ako naiđete na probleme s vezom za vrijeme korištenja takve futrole, izvadite telefon iz futrole.

Kako da uređaj pravilno pluta

Wi-Fi signali ne putuju kroz vodu. To znači da ako je uređaj Deeper potopljen ili visi iznad vode, signal neće moći doprijeti do telefona ili tableta.

Za modele PRO/PRO+/CHIRP+/3.0 upotrijebite donju točku pričvršćivanja za ribolov s obale ili nasipa i srednju točku pričvršćivanja za zabacivanje s pristaništa ili mola. Tako ćete biti sigurni da Deeper ispravno pluta.

Za ribolov s broda ili kajaka s uređajima Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ ili 3.0, pobrinite se da strana broda ne blokira signal između uređaja Deeper i pametnog telefona. Imajte na umu da se dok montirate Deeper brod može nagnuti na jednu stranu. Zato se pobrinite da je pravilno pozicioniran dok se nalazite na sredini broda i brod nije nagnut. Za najtočnija očitanja sonara dok pecate s broda, preporučena brzina panulanja je do 5 km/h.

Dok sonar Deeper povlačite rolom, povlačite ga polako kako biste spriječili da voda prelazi preko njega i blokira signal.

U lošim vremenskim uvjetima jaki valovi mogu potopiti uređaj i na taj način prekinuti Wi-Fi signal.