Osnove ribolova na ledu

Deeper PRO, PRO+ i CHIRP+ pogodni su za ribolov na ledu – rade na temperaturama do -20 °C. Deeper START nije dizajniran za ribolov na ledu – radi na temperaturama do 0 °C. Kada koristite PRO/PRO+/CHIRP+ za ribolov na ledu, omogućite način ribolova na ledu (Postavke > Način sonara > Ribolov na ledu). Omogućavanje ove postavke daje najbolje opcije zaslona za ribolov na ledu i automatski konfigurira najbolje postavke sonara za ribolov na ledu.g.

Bušenje i spuštanje

Nakon što ste izbušili rupu u ledu, sonar Deeper jednostavno spustite unutra kako biste započeli skeniranje. Nije potrebno pričvrstiti strunu na Deeper iako to možete učiniti kako biste ga lakše izvadili iz rupe na ledu – u tom slučaju, za pričvršćivanje strune upotrijebite gornju točku pričvršćivanja. Deeper će se automatski uključiti čim bude u vodi, tada uparite svoj pametni telefon i započnite skeniranje. Napominjemo, u jako hladnim uvjetima na dva električna čvora na donjem dijelu Deepera može se nakupiti led što može spriječiti uključivanje uređaja. Jednostavno očistite led s čvorova i spustite Deeper natrag u rupu na ledu i to bi trebalo riješiti problem.

Debljina leda

Sonari Deeper plutaju na površini vode (za razliku od tradicionalnih sonara za led koji uranjaju u vodu). To znači da kada je led jako debeo, sonar možda neće moći točno skenirati jer će stožac sonara udarati u strane rupe u ledu i impulsi sonara će se odbijati. Dvije stvari koje možete učiniti kako biste to izbjegli su:

  • Ako je led jako debeo, izbušite veće rupe. To će umanjiti šanse da stožac sonara udara o strane rupe u ledu.
  • Pobrinite se da je sonar Deeper smješten izravno u sredini rupe u ledu.
  • Rupu u ledu očistite od snijega i leda.
  • Ako koristite CHIRP+, omogućite Visoku zraku CHIRP (7°) 

 

Baterija

Trebate biste znati da će se na temperaturama ispod smrzavanja baterije uređaja i vašeg pametnog telefona/tableta brže trošiti. Evo što u tom slučaju možete učiniti:

Baterija uređaja Deeper:

  1. Pobrinite se da baterija prije puta bude potpuno napunjena.
  2. Uređaj za pronalaženje ribe Deeper uklonite iz vode kad ga ne koristite i držite ga utopljenog (npr. unutar neoprenske torbice koju dobijete s proizvodima Deeper PRO/PRO+/CHIRP+ ili u svom džepu).
  3. Imajte prenosivi punjač pri ruci za punjenje Deepera tijekom putovanja. Zapamtite da se litij-ionska baterija na sonaru Deeper može puniti samo na temperaturi od 3 °C ili višoj (kada započnete s punjenjem sonara Deeper, ako su uvjeti prehladni za punjenje, pokaže se plavo LED svjetlo). Dobre su opcije punjenje u automobilu ili ledenoj kolibi.

Baterija pametnog telefona

  1. Pobrinite se da baterija vašeg pametnog telefona prije puta bude potpuno napunjena.
  2. Upotrijebite Deeper zimsku futrolu za pametni telefon, da ga zaštitite od hladnoće za vrijeme korištenja, čime produžujete trajanje baterije.
  3. Imajte prenosivi punjač pri ruci za punjenje telefona tijekom putovanja.

Pronađite dobro mjesto

Procjenjivanje jeste li na dobrom mjestu vrlo je jednostavno. Deeper samo ispustite u rupu u ledu. Dubina će se prikazati u središtu kružnog zaslona pokazivača i u gornjem desnom kutu zaslona. Vegetaciju možete potražiti i pomoću odjeljka tradicionalnog sonara na zaslonu gdje će se prikazivati u zelenoj boji. Te vam informacije o vegetaciji i dubini mogu pomoći da odlučite je li mjesto dobro za ribolov.

Dobar pristup također je i bušenje rupa u ledu u obliku rešetke. Nakon što ste izbušili rešetku, Deeper morate ubaciti u svaku rupu kako biste nadzirali promjene u dubini i locirali najbolje mjesto.

Na kraju, ako ste tijekom ljeta pomoću broda/kajaka mogli mapirati područje ili s obale pomoću uređaja Deeper PRO+ ili CHIRP+, kartu možete koristiti za vraćanje na najbolja mjesta u sezoni zamrznute vode.

Označavanje ribe i praćenje mamca

Prikaz ribolova na ledu u aplikaciji Deeper pruža vam mnogo načina za lociranje ribe. Pratite svoj mamac i kako riba reagira na vaše akcije. Na lijevoj se strani nalazi tradicionalni kružni zaslon pokazivača, u sredini s desne strane nalazi se prikaz sonara, a na krajnjoj desnoj strani nalazi se okomiti pokazivač.

- Prikaz sonara: Isti je kao standardni prikaz za skeniranje s obale. Plava traka prikazana na vrhu predstavlja led, narančasta traka niže predstavlja dno a objekti prikazani između njih su ili ribe ili vaš mamac. Osjetjivost prikaza možete namjestiti na izborniku s lijeve strane i promijeniti paletu boja na dnevnu ili noćnu (Postavke > Sonar > Način rada Zaslona u boji). 

– Tradicionalna kružni pokazivač: Taj je prikaz isti je kao tradicionalni sonar za led. U sredini vidite prikazane temperature dubine i površine vode. Okolo toga se nalazi pokazivač. Na samom vrhu vidite plavo-sivu traku koja predstavlja led. Prikaz pratite u smjeru kretanja kazaljke na satu dok ne ugledate smeđe-narančastu traku koja predstavlja dno. Sve prikazano između leda i dna su vaš mamac ili ribe. Oni će biti prikazani u zelenoj ili žutoj boji.

- Okomiti pokazivač: Na desnoj strani zaslona nalazi se okomiti pokazivač. Tu su sva očitanja sonara prikazana u bijeloj boji na crnoj pozadini. Na samom vrhu vidite bijelu nakupinu koja predstavlja led. Na dnu zaslona nalazi se zadebljani bijeli oblik koji se sužava prema dnu – to je dno. Svi će mamci, varalice ili ribe biti prikazani između njih kao bijele traka koje se kreću. Veličina i debljina trake daju vam naslutiti veličinu objekta.

– Zumiranje: Kako biste omogućili zumiranje, otvorite izbornik s lijeve strane. Na vrhu ćete vidjeti dvije opcije: detaljno i zumirano. Odaberite zaslon Zumiranje. Vidjet ćete dvije crvene linije prikazane na okomitom pokazivaču (one prikazuju područje koje će biti zumirano) i još dvije crvene linije s očitanjima dubine gdje je prije bio prikaz sonara (tu se prikazuje zumirani zaslon).

 

Slijedite ove korake kako biste postavili zumiranje na dubinu koju želite nadzirati:

1. Postavite veličinu područja koje želite zumirati. Kako biste to učinili, smjestite palac negdje na donji dio zaslona okomitog pokazivača i kažiprst negdje na gornji dio zaslona okomitog pokazivača. Kako biste povećali područje zumiranja, istovremeno razdvajajte prst i palac – vidjet ćete udaljavanje crvenih linija. Kako biste smanjili područje zumiranja, istovremeno skupljajte prst i palac – vidjet ćete približavanje crvenih linija.

2. Zumirano područje pomaknite na dio na stupcu vode koji želite nadzirati. Kako biste to učinili, smjestite prst negdje između dvije crvene linije na okomitom pokazivaču i prstom prislonjenim na zaslon pomičite ga prema gore ili dolje. Vidjet ćete kako se područje koje zumirate pomiče zajedno s vašim prstom – očitanja dubine na lijevoj se strani automatski će se promijeniti. To možete nadgledati kako biste bili sigurni da ste na točnom rasponu dubine. Primjerice, ako želite zumirati područje na 6 m dubine ili dublje, vucite prema dolje dok očitanje dubine gornje crvene linije ne prikaže 6 m.

3. Nadzirite pojedinosti podvodne akcije. Sada će svi predmeti koji se nalaze unutar područja koje ste zumirali biti prikazani na lijevoj strani okomitog pokazivača. To vam omogućava točno praćenje svih ciljanih objekata – posebno u jatima riba – i nadziranje reakcija riba na mamac u stvarnom vremenu.

 

Karta i označavanje rupa u ledu pomoću GPS-a

Zaslon za Ribolov na ledu također ima funkciju mapiranja (kako biste bili sigurni da ta funkcija radi, pobrinite se da budete registrirani korisnik i da ste preuzeli Karte izvan mreže za svoju državu). Ikona karte nalazi se na lijevoj strani zaslona. Ako na nju kliknete, otvorit će se karta koja pokazuje vašu trenutnu lokaciju. Kada Deeper ispustite u rupu u ledu, ta se lokacija automatski označava na karti i pohranjuje. Svaka rupa u ledu u kojoj pecate dodat će se na kartu. Ako kliknete na neku od ovih lokacija, automatski se prikazuje dubina na tom mjestu. Nakon što završite pecanje, u odjeljku Povijest u aplikaciji možete kliknuti na svoju sesiju pecanja. Tu će biti prikazana karta sa svim vašim rupama u ledu. Samo kliknite na rupu u ledu i vidjet ćete pregled za tu lokaciju, temperaturu vode, datum i vrijeme sa svoje sesije skeniranja.

Aplikacija Deeper za tu funkciju koristi GSP s vašeg pametnog telefona ili tableta (nije potrebna internetska veza). Za precizno označavanje lokacije, pobrinite da pametni telefon bude unutar jednog metra udaljenosti od rupe u ledu kada prvi put spustite Deeper.

 

Pecanje na više rupa u ledu

Deeper PRO/PRO+/CHIRP+ vam sa svojim bežičnim dometom od 100m omogućavaju nadziranje rupe u ledu s udaljenosti. To znači da možete pecati na jednoj rupi u ledu, a Deeper ostaviti u drugoj tako da i u njoj možete pratit aktivnosti.

 

Sonarne smetnje zbog drugih pokazivača.

Ako se u blizini vaše rupe koriste drugi sonari za led, možda će vam te jedinice ometati sonar. To može utjecati na očitanja sonara koja dobivate iz uređaja Deeper. Kada je to moguće, pokušajte biti što dalje od drugih korisnika sonara za led.