Ribolov s obale u različitim uvjetima – molovi, pristaništa, riječni ribolov

Sonar Deeper možete koristiti za ribolov s obale, s molova, pristaništa i mostova (uključujući slanu vodu) i na rijekama. No morat ćete prilagoditi pripremu i pristup.

Zabacivanje s molova, pristaništa i mostova

Pobrinite se da strunu pričvrstite za srednju točku pričvršćivanja od 3 točke pričvršćivanja na sonaru Deeper (to se ne odnosi na Deeper START koji ima samo jednu točku pričvršćivanja). Ako upotrijebite neku drugu točku pričvršćivanja sonar će u vodi biti smješten pod krivim kutom.

Sonari Deeper pogodni su za korištenje u slanoj vodi i slobodno ga koristite odvezani s pristaništa u mirnim uvjetima. Ako je more nemirno, to može utjecati na vezu s pametnim telefonom.

Zabacivanje na rijekama

Sonari Deeper pogodni su za pronalaženje razina dubine i obilježja u rijekama pod uvjetom da rijeke nisu brzog toka. Upotrijebite iste točke pričvršćivanja koje biste koristili za ribolov na jezeru (donja točka pričvršćivanja s obale rijeke, srednja točka pričvršćivanja s mosta ili mola).

Najdjelotvornija upotreba sonara Deeper kod ribolova na rijeci je pronalaženje dubine i obilježja – kada su struje brze, točno označavanje ribe može biti teško. Pustiti sonar da se rijekom kreće pomoću struje može biti dobar način za pokrivanje riječnog područja. Ako koristite Deeper PRO+ ili CHIRP+, preporučujemo korištenje načina rada GPS s obale (Postavke > Sonar > Način sonara > GPS s obale) jer će vam to omogućiti mapiranje dubine rijeke dok sonar pluta.

Ako koristite Deeper PRO ili PRO+, preporučujemo se korištenje Uske zrake (290 kHz) za bolju točnost mapiranja.

Preporučujemo da koristite visoki ili srednji CHIRP za veću točnost mapiranja.