Perusasioita pilkinnästä

Deeper PRO, PRO+ ja CHIRP+ sopivat hyvin pilkintään – niitä voi käyttää jopa -20 °C:n / -4 °F:n lämpötiloissa. Deeper STARTia ei ole tarkoitettu pilkintään – sitä voi käyttää korkeintaan 0 °C:n / 32 °F:n lämpötiloissa. Kun käytät PRO-/PRO+-/CHIRP+-kaikuluotainta pilkintään, ota käyttöön pilkintätila (Asetukset > Kaikuluotaintila > Pilkintä). Ottamalla käyttöön tämän asetuksen saat parhaat näyttövaihtoehdot pilkintään ja määrität automaattisesti parhaat kaikuluotaimen asetukset pilkintään.

Poraus ja pudotus
Kun olet porannut reiän jäähän, voit yksinkertaisesti pudottaa Deeper-kaikuluotaimen reikään luotauksen aloittamiseksi. Siimaa ei tarvitse kiinnittää Deeperiin; tosin voit tehdä niin, jotta laite on helppo vetää reiästä – kiinnitä siima tässä tapauksessa ylempään kiinnityskohtaan. Deeper kytkeytyy automaattisesti päälle vedessä, synkronoituu älypuhelimen kanssa ja aloittaa luotauksen. Huomaa, että hyvin kylmissä olosuhteissa jäätä voi kertyä Deeperin pohjassa olevaan kahteen anturiin, mikä voi estää laitteen käynnistymisen. Voit ratkaista ongelman poistamalla jään kahdesta anturista, ja pudottaa sitten Deeperin takaisin reikään.

Jään paksuus

Deeper-kaikuluotaimet kelluvat veden pinnalla (sen sijaan, että ne uppoaisivat veteen, kuten muut kaikuanturit). Kun jää on hyvin paksua, kaikuluotain ei siten välttämättä luotaa oikein, koska kaikuluotaimen keila osuu reiän reunoihin ja kaikuluotainpulssit heijastuvat takaisin. Voit tämän välttämiseksi tehdä kaksi muuta asiaa:

  • Poraa suurempia reikiä, jos jää on hyvin paksua. Voit näin vähentää sen mahdollisuutta, että kaikuluotaimen keila osuu reiän reunaan.
  • Varmista, että Deeper-kaikuluotain asettuu suoraan reiän keskelle.
  • Poista jää ja lumi reiästä.
  • Jos käytät CHIRP+-kaikuluotainta, ota käyttöön korkea CHIRP-säde (7°). 

Akku

Muista, että jäätymispistettä alhaisemmissa lämpötiloissa sekä Deeper-laitteen että älypuhelimen/tabletin akku tyhjentyy nopeammin. Noudata siis seuraavia varotoimenpiteitä:
Deeper-akku

  1. Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen mitään reissua.
  2. Poista Deeper-kaikuluotain vedestä, kun et käytä sitä, ja pidä se eristettynä (esimerkiksi Deeper PRO-/PRO+-/CHIRP+-kaikuluotaimen mukana toimitettavassa neopreenipussissa tai taskussa).
  3. Pidä varavirtalähde käden ulottuvilla, jotta voit ladata Deeperin reissun aikana. Muista, että Deeperin litiumioniakku voidaan ladata vain vähintään 3 °C:n / 37,4 °F:n lämpötiloissa (kun aloitat Deeperin latauksen, näet sinisen merkkivalon, jos olosuhteet ovat liian kylmät lataukseen). Hyviä vaihtoehtoja ovat lataus autossa tai lämmitetyssä jääsuojassa (ice shanty).

Älypuhelimen akku

  1. Varmista, että älypuhelimen/tabletin akku on ladattu täyteen ennen mitään reissua.
  2. Käytä Deeperin älypuhelimen talvikoteloa eristämään älypuhelin sen käytön aikana, mikä pidentää älypuhelimen akun käyttöikää.
  3. Pidä varavirtalähde käden ulottuvilla, jotta voit ladata älypuhelimen reissun aikana.

Sopivan apajan etsiminen
Pystyt helposti arvioimaan, kalastatko sopivassa apajassa. Pudota vain Deeper reikään. Syvyys näkyy näytön keskellä (ympyrän keskellä) ja näyttöruudun oikeassa yläkulmassa. Voit myös tarkastella kasvillisuutta näyttöruudun perinteisessä kaikuluotainosiossa, jossa se näkyy vihreänä. Voit näiden kasvillisuus- ja syvyystietojen avulla arvioida, onko tämä hyvä kalastuspaikka.
Tehokas tapa on myös kairata usean reiän muodostama ruudukko. Kun olet kairannutruudukkosi, voit pudottaa Deeperin jokaiseen reikään syvyysmuutosten seuraamiseksi ja parhaan apajan paikantamiseksi.
Lopuksi jos olet onnistunut kartoittamaan alueen kesällä veneestä/kajakista tai rannalta Deeper PRO+:n tai CHIRP+:n avulla, kartta auttaa sinua palaamaan parhaille apajille pilkintäkaudella.

Kalojen merkitseminen ja vieheen jäljittäminen
Deeper-sovelluksen pilkintänäyttö tarjoaa monia keinoja paikantaa kaloja, jäljittää viehettä ja nähdä, miten kalat reagoivat toimiisi. Vasemmalla puolella on perinteinen pyöreä jäävilkkunäyttö, keskellä oikealla puolella on kaikuluotaimen näyttö ja äärimmäisenä oikealla on vertikaalinen jäävilkku.
- Kaikuluotaimen näyttö: Tämä on sama kuin vakionäyttö luotaukseen rannalta. Yläosassa näkyvä sininen kaistale on jää, alempana oleva oranssi kaistale on pohja, ja kaikki niiden välillä näkyvät kohteet ovat joko kaloja tai vieheesi. Voit säätää tämän näytön herkkyyttä vasemmanpuoleisessa valikossa ja muuttaa värivalikoimaa päivä- tai yövalikoimaksi (Asetukset > Kaikuluotain > Näytön väritila). 
- Perinteinen pyöreä jäävilkku: Tämä näyttö on täsmälleen sama kuin perinteinen jäävilkku. Näet keskellä syvyyden ja vedenpinnan lämpötilan. Sivun ympärillä on varsinainen jäävilkku. Yläosassa on sininen/harmaa kaistale eli jää. Kun silmäilet näyttöä myötäpäivään näet ruskean/oranssin värikaistaleen – se on pohja. Kaikki jään ja pohjan välillä näkyvät kohteet ovat joko vieheesi tai kaloja. Ne näytetään vihreinä/keltaisina kaistaleina.
- Vertikaalinen jäävilkku: Näyttöruudun oikealla puolella on vertikaalinen jäävilkku. Täällä kaikki kaikuluotaimen lukemat on näytetty valkoisena mustalla taustalla. Yläosassa on valkoinen möykky, joka liikkuu hieman – tämä on jää. Näytön alaosassa on paksu valkoinen muoto, joka suipentuu pohjasta – tämä on pohja. Kaikki vieheet, syötit tai kalat näytetään näiden kahden välillä liikkuvina valkoisina kaistaleina. Kaistaleen koko ja paksuus antavat sinulle vihjeen kohteen koosta.
- Zoomaus: Voit ottaa zoomauksen käyttöön avaamalla vasemmanpuoleisen valikon. Näet yläosassa kaksi vaihtoehtoa – yksityiskohtainen kuvantaminen ja zoomaus. Valitse Zoomaus-näyttö. Näet nyt vertikaalisessa jäävilkussa kaksi punaista viivaa (tämä määrittää zoomattavan alueen) ja kaksi muuta punaista viivaa syvyyslukemien kanssa kaikuluotaimen aiemmasta näytöstä (tässä näytetään zoomattu näyttö).

Voit seuraavien vaiheiden avulla määrittää zoomauksen syvyyteen, jota haluat seurata:
1. Määritä zoomattavan alueen koko. Aseta tätä varten peukalosi vertikaalisen jäävilkun näytön alaosaan ja etusormesi sen yläosaan. Suurenna zoomattavaa aluetta liikuttamalla peukaloasi ja etusormeasi kauemmaksi toisistaan – näet tällöin punaisten viivojen erkanevan toisistaan. Pienennä zoomattavaa aluetta liikuttamalla peukaloasi ja etusormeasi kohti toisiaan – näet tällöin punaisten viivojen lähenevän kohti toisiaan.
2. Siirrä zoomattu alue seurattavan vesipylvään osaan. Aseta tätä varten sormesi vertikaalisen jäävilkun kahden punaisen viivan välille ja pidä sormeasi painettuna näytöllä liikuttaen sormeasi ylös- tai alaspäin. Näet, että zoomaamasi alue liikkuu sormesi mukana – vasemmalla olevat syvyyslukemat muuttuvat automaattisesti. Voit seurata niitä oikean syvyysalueen varmistamiseksi. Jos haluat esimerkiksi zoomata korkeintaan 20 jalan / 6 metrin kokoiselle alueelle, vedä aluetta alaspäin, kunnes yläosan punaisen viivan lukemana on 20 jalkaa / 6 metriä.
3. Seuraa vedenalaista toimintaa seikkaperäisesti. Nyt kaikki kohteet, jotka näkyvät määrittämälläsi zoomatulla alueella, näytetään yksityiskohtaisesti vertikaalisen jäävilkun vasemmalla puolella. Voit näin jäljittää kaikkia kohteita tarkasti – etenkin kalaparvia – ja seurata reaaliajassa, miten kalat reagoivat vieheeseen.

Kartta ja GPS-jääreikämerkintä

Jäävilkkunäytössä on myös kartoitustoiminto (voit käyttää sitä, jos olet rekisteröitynyt käyttäjä ja olet ladannut osavaltiosi tai maasi offline-kartat). Näet karttakuvakkeen näytön vasemmalla puolella. Jos napsautat sitä, esiin avautuu kartta, jossa näet nykyisen sijaintisi. Kun pudotat Deeperin reikään, tämä sijainti merkitään automaattisesti karttaasi ja tallennetaan. Kun kalastat muista rei’istä, nämä lisätään myös karttaasi. Jos napsautat jotakin näistä sijainneista, näet automaattisesti tämän apajan syvyyden. Voit kalastusistuntosi jälkeen mennä sovelluksen Historia-osioon ja napsauttaa kalastusistuntoa. Näet täällä karttasi, joka sisältää kaikki reikäsi. Napsauta sitten vain yhtä reikää ja näet tämän sijainnin luotauksesi sekä luotausistuntosi veden lämpötilan, päivämäärän ja ajan.
Huomaa, että Deeper-sovellus käyttää tähän toimintoon älypuhelimen tai tabletin GPS-ominaisuutta (Internet-yhteyttä ei vaadita). Varmista sijainnin tarkkaa merkintää varten, että älypuhelin on 3 jalan / 1 metrin päässä jääreiästä ensimmäisen kerran, kun pudotat Deeperin reikään.

Deeper PRO:n / PRO+:n / CHIRP+:n langaton alue on 330 jalkaa / 100 metriä, joten voit seurata jääreikää kauempaa. Se tarkoittaa, että voit kalastaa yhdestä jääreiästä ja pitää Deeperiä toisessa reiässä, jotta voit seurata myös tämän reiän toimintaa.

Jos reikäsi lähellä käytetään muita jäävilkkuja, ne voivat häiritä kaikuluotaimen toimintaa. Se voi vaikuttaa Deeperin antamien kaikuluotainlukemien tarkkuuteen. Jos mahdollista, yritä pitää mahdollisimman pitkä etäisyys muihin jäävilkun käyttäjiin.