За да настроите сонара Deeper за риболов на лед, изпълнете следните стъпки:

·       Уверете се, че горният капак е завит здраво, като маркерните думи за водоустойчивост са идеално изравнени.
·       Пробийте дупка в леда и пуснете там сонара Deeper.
·       Включете режима за риболов на лед в приложението Deeper App (Settings (Настройки) > Sonar Mode (Режим нз сонара) > Ice Fishing Mode (Режим за риболов на лед))
·       Уверете се, че сонарът Deeper е в центъра на дупката в леда, така че в показанията на сонара да не присъства ледът.
·       Не е необходимо да закрепвате сонара Deeper към кордата, но за удобство или допълнително спокойствие можете да сложите закрепващия болт в горната точка на закрепване и да завържете към него кордата, ако желаете.
·       Всяка дупка в леда, в която пуснете сонара Deeper, ще бъде маркирана автоматично на вашата карта.

ⓘ Когато сте пуснали сонара Deeper в дупка в леда, дръжте вашия смартфон/таблет на място, където лесно може да получава сигнала от сонара. Ако вашият смартфон/таблет е в джоба ви, връзката може да е нестабилна. За прецизно записване на местоположението на всяка дупка в леда на вашата карта, уверете се, че вашият смартфон е близо до дупката, когато за пръв път пуснете сонара Deeper в нея. След това можете да се преместите по-далеч.