Мятане във водата и сканиране

Метнете сонара Deeper на мястото, което искате да сканирате (до 100 м разстояние) и започнете да го прибирате обратно, като навивате макарата. Докато бавно навивате макарата, ще виждате резултата от подводното сканиране, показан на вашия смартфон или таблет.

 

ⓘ Когато мятате и прибирате обратно с макарата сонара Deeper, дръжте вашия смартфон/таблет на място, където лесно може да получава сигнала от сонара. Ако вашият смартфон/таблет е на земята или в джоба ви, връзката може да е нестабилна. Препоръчваме ви да използвате стойката на Deeper за смартфони за поставяне на рибарски пръчки.

 

С помощта Deeper можете също така да създавате подводни топографски карти, като мятате сонара във водата. Изпълнете тези стъпки:
·       Изберете брегови GPS режим (Settings (Настройки) > Sonar mode (Режим на сонара) > Onshore GPS (Брегови GPS).
·       Метнете сонара на късо разстояние и изчакайте иконата на спътника да смени цвета си от мигащ оранжев (търсене) в зелен (GPS връзка е установена).
·       Когато иконата стане зелена, метнете сонара на мястото, което искате да картографирате, и след това го приберете с макарата обратно. Картата в приложението Deeper App ще се попълни с данни за дълбочината, които са цветово кодирани.

ⓘ Имайте предвид, че на GPS системата може да е необходимо известно време, за да определи вашето местоположение, особено ако не сте използвали устройството известно време. Когато правите серия от мятания във водата, възможно е иконата на сателита да промени цвета си от зелен обратно на мигащ оранжев между отделните мятания. Моля, изчакайте иконата да стане отново зелена. Червената икона на сателита означава, че GPS сигналът е недостъпен. Това може да бъде причинено от метеорологичните условия, околния ландшафт, разположението на самите сателити или ако сигналът от сонара Deeper е възпрепятстван от нещо.