Кратко Пъководство За Chirp+2/Pro+2

Зареждане и свързване

Първо отвийте горния капак, за да отворите устройството – винаги проверявайте дали устройството е сухо, преди да го отворите. Сега свържете сонара Deeper към USB източник на захранване с помощта на предоставения кабел. За зареждането използвайте стандартно зарядно устройство за смартфон или таблет или свържете кабела към персонален компютър, запалката на колата или USB изхода на друго устройство. Когато свържете сонара Deeper към източник на захранване, той автоматично се включва. Индикаторът...

Сдвояване с мобилно устройство

Сонарът Deeper се включва автоматично, когато попадне във водата или се свърже с източник на захранване. Когато е извън водата или не се зарежда, той се изключва автоматично, за да пести заряда на батерията. За да използвате сонара Deeper, ще трябва да изтеглите приложението от App Store или Google Play. Ще видите екран за регистриране, когато за първи път стартирате приложението. Само регистрираните потребители ще получат всички функции, които приложението може да предложи. Сдвояване с моби...

Прикрепване за риболов от брега

За да настроите сонара Deeper за риболов от брега, изпълнете следните стъпки: · Уверете се, че горният капак е завит здраво, като маркерните думи за водоустойчивост са идеално изравнени. За да завиете горния капак, завъртете го обратно на часовниковата стрелка, докато не пропадне леко, след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато не се завие здраво. · Вземете закрепващия болт и го вържете здраво за кордата. · Сега завийте здраво закрепващия болт в правилната точка на закр...

Мятане във водата и сканиране

Метнете сонара Deeper на мястото, което искате да сканирате (до 100 м разстояние) и започнете да го прибирате обратно, като навивате макарата. Докато бавно навивате макарата, ще виждате резултата от подводното сканиране, показан на вашия смартфон или таблет. ⓘ Когато мятате и прибирате обратно с макарата сонара Deeper, дръжте вашия смартфон/таблет на място, където лесно може да получава сигнала от сонара. Ако вашият смартфон/таблет е на земята или в джоба ви, връзката може да е нестабилна. П...

Закрепване за риболов с каяк, надуваема лодка или друга лодка

За да настроите сонара Deeper за риболов от лодка, изпълнете следните стъпки: · Уверете се, че горният капак е завит здраво, като маркерните думи за водоустойчивост са идеално изравнени. · Вземете гъвкавото рамо Deeper Flexible Arm или Flexible Arm 2.0 и му поставете обезопасителния ремък. · Монтирайте сонара Deeper на мястото за монтиране върху гъвкавото рамо: - Ако използвате гъвкавото рамо Deeper, завийте сонара на мястото за монтиране върху гъвкавото рамо, като използвате горната точка...

Тролинг и сканиране

След като сонарът Deeper бъде монтиран на вашия плавателен съд, започнете да се движите по водата, за да сканирате или да създавате подводни топографски карти. Използвайте режима за лодка в приложението Deeper App (Settings (Настройки) > Sonar Mode (Режим на сонара) > Boat Mode (Режим за лодка)), за да имате разделен екран – за сканиране и картографиране. Препоръчваме ограничение на скоростта на лодката до 5 км/ч (2,7 възела). ⓘ Когато правите тролинг със сонара Deeper, дръжте вашия смарт...

Риболов на лед

За да настроите сонара Deeper за риболов на лед, изпълнете следните стъпки: · Уверете се, че горният капак е завит здраво, като маркерните думи за водоустойчивост са идеално изравнени. · Пробийте дупка в леда и пуснете там сонара Deeper. · Включете режима за риболов на лед в приложението Deeper App (Settings (Настройки) > Sonar Mode (Режим нз сонара) > Ice Fishing Mode (Режим за риболов на лед)) · Уверете се, че сонарът Deeper е в центъра на дупката в леда, така че в показанията на сон...