Зареждане и свързване

Първо отвийте горния капак, за да отворите устройството – винаги проверявайте дали устройството е сухо, преди да го отворите. Сега свържете сонара Deeper към USB източник на захранване с помощта на предоставения кабел. За зареждането използвайте стандартно зарядно устройство за смартфон или таблет или свържете кабела към персонален компютър, запалката на колата или USB изхода на друго устройство.

Когато свържете сонара Deeper към източник на захранване, той автоматично се включва. Индикаторът ще започне да мига през интервали в оранжево, за да покаже, че устройството се зарежда. Броят на премигванията показва състоянието на батерията.

o   Едно премигване означава, че зареждането току-що е започнало и батерията все още е изтощена.
o   Две премигвания означават 25% заредена
o   Три премигвания означават 50% заредена
o   Четири премигвания означават 75% заредена
o   Зеленият индикатор означава, че батерията е напълно заредена.

 

  • Синият индикатор показва, че температурата е твърде ниска за зареждане. Литиево-йонната батерия не може да се зарежда при температури под 3°C. Моля, поставете сонара Deeper в условия на стайна температура и продължете зареждането.
  • Червеният индикатор означава, че има проблем със зареждането. В този случай първо опитайте друго зарядно устройство и кабел. След това оставете устройството да се зарежда за по-дълъг период от време (над 1 час). Ако индикаторът все още е червен, свържете се с центъра за поддръжка.

 

След като устройството бъде заредено, завийте отново горния капак, като се уверите, че е затворен плътно, така че думите „Water“ и „Proof“ да застанат една до друга ("Waterproof“ означава водоустойчив).

ⓘ Никога не поставяйте сонара Deeper във водата, когато е свързан с кабела за зареждане. Това може да повреди устройството и щетите в случая не се покриват от гаранцията. Преди да поставите сонара Deeper във водата, винаги проверявайте дали горният капак е плътно затворен и маркерните думи за водоустойчивост са идеално подравнени.

ⓘ Имайте предвид, че от телефон или таблет в даден момент можете да се свързвате само с един сонар Deeper. И сонарът Deeper може да се свързва само с един телефон или таблет в даден момент.