Način rada GPS s obale (samo modeli PRO+ i CHIRP+)

Deeper Smart Sonar PRO+ i CHIRP+ imaju GPS prijamnik koji uređajima omogućava mapiranje mjesta za ribolov tako da stvaraju batimetričke karte s konturama dna dok pecate s obale. Način rada GPS s obale radi na isti način kao način rada Ribolov s broda, ali umjesto GPS-a pametnog telefona, načina rada GPS s obale koristi unutarnji GPS prijamnik ugrađen u Deeper PRO+ ili CHIRP+.

Dok ste u načinu rada GPS s obale primijetit ćete da se na vrhu zaslona pojavljuje ikona statusa GPS-a.

 

Dobro određeno. Kada je ikona GPS-a zelena i stalno ostaje na zaslonu to je pokazatelj da je lokacija vašeg uređaja Deeper dobro određena. Svi su GPS podaci pogodni za mapiranje kontura dna, tako da ste spremni započeti s mapiranjem.

Traženje položaja. Kada je ikona GPS-a narančasta i trepće uređaj Deeper obrađuje informacije satelita i vaša je lokacija ili nepoznata (sonar Deeper ne prikazuje se na karti) ili nedovoljno precizna da biste je koristili za batimetriju (sonar Deeper Smart prikazan je na karti). Kada ponovo zabacite Deeper velika je vjerojatnost da će se status GPS-a ponekad s fiksirane pozicije vratiti na traženje položaja. Ako ga duže vremena nećete koristiti (nekoliko dana/tjedana), uređaj će duže tražiti GPS položaj kada ga stavite u vodu.

Signal nije dostupan. Kada je GPS ikona crvena, znači da nema signala. Taj se status može pojaviti kada se Deeper koristi u zatvorenim prostorima poput vozila, u kabini broda, ispod gustog zaklona od granja ili u drugim teškim uvjetima (npr. u klancima, uzburkanim vodama). Isto se može dogoditi ako se uređaj potopi. 

ⓘ Radni učinak unutarnjeg GPS prijemnika ovisi o vremenskim uvjetima, značajkama krajobraza i položaju satelita. Ako se u području nalaze vodovi struje visokog napona, oslabit će radni učinak.